Racławicka - rekultywacja


   Przy okazji zajęć kursowych, dnia 17 czerwca b.r. w ramach hepeningu sozologicznego sala główna w Jaskini Racławickiej została oczyszczona ze szpecących ją napisów.
Do czyszczenia użyto szczotek i wody pod ciśnieniem "płucnym".

Oprócz niżej podpisanego rękę do skały i usta do butelki przyłożyli:
Aśka, Michał, Mariusz i Tomek.

Zdjęcia: Joanna Ślusarczyk, Jakub Nowak


"Zbiór szczegółów różniących czas i przestrzeń" zawierają zdjęcia.

Michał przy pracy.

Kuba.

Mariusz pod napisami.

Tomek.

Mariusz, Halina, Tomek.

Kuba, Mariusz.

Napisz do autora:

Jakub Nowak