Eksploracja w ... Mroźnej.

   W czasie wielokrotnych odwiedzin Jaskini Zimnej bardzo często spotykałem się z panem Krzysztofem Babiczem, opiekunem i przewodnikiem w Jaskini Mroźnej. Najczęściej podczas gdy ja się przebierałem na tarasie pod jaskinią pan Krzysztof wychodził z ostatnią grupą turystów aby zamknąć wyjście. W trakcie jednej z rozmów dowiedziałem się, że są tacy co twierdzą, iż do Jaskini Zimnej wchodzili przez Mroźną korytarzem od Pochyłej Sali. Oględziny szczelin w Zimnej przed kratą oraz w Mroźnej w Pochyłej wskazywały na teoretyczną możliwość istnienia połączenia przynajmniej głosowego. 29 października 2000 udałem się do Jaskini Mroźnej gotów na sensacyjne odkrycia. Wiedząc co mnie czeka, ubrałem na się nieprzemakalny kombinezon i wbiłem się w szczelinę zaczynającą się ok. 6 m nad spągiem sali. Od samego początku wiedziałem, że nikogo wcześniej w niej nie było - gruba warstwa mleka na ścianach nie była skażona dotykiem. Po dziesięciu metrach szczelina dalej nie "puszcza". Okazuje się jednak, że w połowie długości można się wspiąć. Po trzydziestu metrach mentalnej, beztarciowej zapieraczki w mleku wapiennym zauważam wyraźne zakończenie szczeliny i korytarzyk zawieszony dwa metry pod nim. Szybko docieram do jego końca i jeszcze wspinam się trzymetrowym kominkiem. Na jego szczycie pojawia się dziupelka, do której jest wyraźnie wciągane powietrze. Niestety dla mnie już nie ma miejsca po drugiej stronie. W tym miejscu moja intuicja wyczuwa raczej bliskość powierzchni, ale kto wie co jest dalej ?... Z mieszanymi uczuciami wracam do cywilizacji i zdaję relację panu Krzysztofowi. Niestety na pomiary udaje mi się wybrać dopiero w marcu 2001 ze względu na okresowe wyłączenie jaskini z ruchu turystycznego - planowana jest jej modernizacja. Razem z Arturem mierzymy wszystko i szybko uciekamy bo mój kombinezon okazuje się dziurawy a Artura - z założenia przemaka, więc po wyjściu musi wylewać wodę z kaloszy. Po przeliczeniach Jaskini Mroźnej przybywa 60 metrów długości a jej deniwelacja wzrasta do 42, 5 m (+39,5; -3). W całej szczelinie występuje mleko wapienne o miąższości kilku centymetrów, w górnej części - mleczne draperie, niewielkie zasłony, stalaktyty i stalagmity oraz grzybki. Ciąg powietrza wskazuje na istnienie próżni za Wiszącym Korytarzem.
P.S.
    Dziękuję Bartoszowi Zwijaczowi-Kozicy ze Speleoklubu Tatrzańskiego za udostępnienie ciągu pomiarowego Jaskini Mroźnej i możliwość dowiązania się do niego.

Jakub Nowak


Tekst został opublikowany w "Jaskiniach" nr 22


Rzut
Przekrój

Działalność Krajowa