Speleokonfrontacje 2003 w obiektywie
Andrzeja Chwastka

Wspaniała impreza zorganizowana przez Speleoklub D±browa Górnicza