Rozmiar: 49447 bajtów
© KKTJ (Autor Nieznany)
Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Jaskiniowego
Kalatówki 1979
Pokaz akcji ratunkowej