Rozmiar: 48459 bajtów
© KKTJ (Autor Nieznany)
Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Jaskiniowego
Kalatówki 1979
Pokaz akcji ratunkowej