Akcja batinox'owania

   Akcja osadzania stałych punktów w jaskiniach tatrzańskich prowadzona była od bardzo dawna. Początkowo w miarę jak spity zaczęły pojawiać się w jaskiniach prowadzone były akcje mające na celu zwiększenie ilości tych punktów w jaskini. Z czasem jako stałe punkty zaczęły być stosowane inne rozwiązania.
Jako pierwsze pojawiły się produkowane w kraju nity i plakietki nierdzewne osadzane na kleju. Niestety zastosowany w tym przypadku wymagał w miarę suchych warunków wiązania. Zaowocowało to że większość tych nitów w krótkim czasie zaczęła wystawać ze ściany. Pozostałości po nich można było podziwiać w jaskini Czarnej, Zimnej, Kasprowej Niżniej i innych. Niedoskonałość tego rozwiązania zmusiła do zastosowania innych rozwiązań. Jako pierwsze użyte zostały nity Hilti HSL, niestety możliwość odkręcenia plakietki okazała się dla nich zgubna.
Stan punktów stałych w jaskiniach tatrzańskich zmusił KTJ PZA do przedsięwzięcia jakiś kroków. Jako następne rozwiązanie zaproponowano batinix'y firmy Petzl. Pierwszą jaskinią jaką wyposażono w batinox'y była Kasprowa Niżnia, przy okazji pozbawiono ją tych starszych wypływających. Rozwiązanie to okazało się na tyle dobre że zaczęto batinox'y osadzać w większości jaskiń w tatrach.

Do tej pory, czyli początek 2000 osadzono batinix'y w:

 • Kasprowej Niżniej ciąg do sali Gwiaździstej i do syfonu Danka,
 • Czarnej na odcinku pomiędzy otworami,
 • Miętusiej - Wielkie Kominy, Ciasne Kominy, ciąg główny do Marwoja,
 • Wielkiej Śnieżnej do Starego Dna oraz Błotne Łaźnie, przez otwór Śnieżnej,
 • Ptasiej Studni - Stare i Nowe Dno,
 • Marmurowej oba dna,
 • Pod Wantą do dna,
 • Wielkiej Litworowej do sali pod płytowcem,
 • Zimnej do Korkociągu Wrocławskiego.
 • Zimą planowane jest rozpoczęcie obijania Bandziocha Kominiarskiego.

     Z osadzaniem stałych punktów związane są liczne problemy. Po pierwsze potrzebne są nowe szkice techniczne, po drugie liczne kontrowersje związane są z umiejscowieniem, nie zawsze są one tam gdzie życzył by sobie oceniający.
  Ale zamiast pier......ć sam nich się weźmie do roboty. Nigdy nie zadowoli się wszystkich i tak już musi zostać.
  Faktem jest że kilku miejscach nie jest osadzanie skończone, i tak w Kasprowej Niżniej brakuje punktu na ostatniej pochylni, należy tam zabrać plakietkę.
  W Ptasiej brakuje ostatnich dwóch w Szczelinie Strzygi na Nowym Dnie. W Czarnej nie obita jest studnia Imieninowa, w Miętusiej w Ciasnych Kominach nie jest obita ostatnia studzienka.


  opracował: Marcin Czart  Dnia 05.02.00 odbyła się piewsza akcja związana z osadzaniem stałych punktów w Bandziochu Kominiarskim. Akcje te powiązane sę ze sprzątaniem jaskini. W związku z tym z jaskini znikną wszystkie tak zwane stałe sznurki. Na tej pierwszej akcji wynieśliśmy sznurki z Śliskiego komina, prożka nad Cichą salką oraz z Churów. Pozostanie tylko sznurek do otworu. Wszędzie gdzie jest konieczność wspinania osadzone zostaną przeloty. O następnych akcjach na bieżęco.

  opracował: Marcin Czart  Jedna z akcji batinox'owania - jaskinia Zimna
  1999.01.30

  © Tomasz Snopkiewicz, Prożek Burcharda © Tomasz Snopkiewicz, Długi Korytarz © Tomasz Snopkiewicz, Beczka © Tomasz Snopkiewicz, Beczka © Tomasz Snopkiewicz, Zjazd do galeriowego © Tomasz Snopkiewicz, Długi Korytarz

  Działalność krajowa