W dniach 07-09.04.00 w malowniczym Ojcowie odbył się Kurs Kartowania Jaskiń. Kurs zorganizowała KTJ, a bazą tego szkolenia był budynek Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie prowadzone były wykłady. © Tomasz SnopkiewiczZakwaterowanie uczestników którzy przybyli praktycznie z całego kraju zapewnił "Hotel Chrobry" mieszczący się w budynku OPN (super !). Niestety dla przybyłych później zabrakło miejsc w Hotelu i mieszkali na kwaterach prywatnych.
   W piątek o 19.00 Michał Gradziński przedstawił symbole używane na planach jaskiń, zasady poprawnego znaczenia formacji terenowych, a także nakreślił tendencje i propozycje ujednolicenia symboli jaskiniowych na świecie proponowane przez... Każdy z uczestników dostał materiały z tymi symbolami. Po wykładzie udaliśmy się do pobliskiego lokalu gdzie podreperowaliśmy budżet właściciela. Zjeżdżający się jeszcze uczestnicy docierali bezbłędnie do miejsca wyszynku gdzie zakończył się piątkowy wieczór (dla niektórych sobotni ranek).
© Tomasz Snopkiewicz    Sobotni poranek o 9.00 Marcin Gala zapoznał nas ze sposobami kartowania jaskiń, trudnościami mogącymi wystąpić i sposobie ich unikania, następnie wraz z Andrzejem Ciszewskim omówił przyrządy stosowane do mierzenia jaskiń. W południe uzbrojeni w glejt z pozwoleniem dyrekcji, oraz przyrządy pomiarowe ruszyliśmy w teren.
© Tomasz SnopkiewiczNiestety planowane kartowanie Jaskini Łokietka nie odbyło się, zamiennie ekipy w trzech grupach (każda grupa składała się z 3-osobowych zespołów) udały się do jaskiń: Białej, Piętrowej oraz Zbójnickiej (do kraty - niemożliwym było namierzenie klucza do kłódki). Po długich bojach w terenie ((w ekstremalnie sprzyjających warunkach)) wykonaliśmy szkice i pomiary.
© Tomasz Snopkiewicz Po obiadku Marcin Gala poprowadził dalsze wykłady, dotyczące błędów i sposobu ich rozpraszania.
Po wykładzie kierownictwo kursu "zagospodarowało" uczestnikom wieczór zlecając przeliczenie wykonanych pomiarów i błędów.
   W niedzielę rano (8.00) w sąsiednim budynku Marcin Gala podał krótkie wytyczne dotyczące wykreślenia planu mierzonej jaskini po czym zespoły narysowały mierzoną przez siebie jaskinię.
Całość imprezy zakończyła się około południa.

Wykładowcy, instruktorzy i inne osoby z kadry dzięki którym odbył się kurs:

 • Michał Gradziński
 • Andrzej Ciszewski
 • Marcin Gala
 • Wiesław Wilk
 • Agnieszka Gajewska
 • Maciej Tomaszek
 • Marcin Czart


 • Z ramienia OPN udzielił pomocy Józef Partyka
 • uczestnik kursu - Tomasz Snopkiewicz
  © Tomasz Snopkiewicz © Tomasz Snopkiewicz © Tomasz Snopkiewicz © Tomasz Snopkiewicz © Tomasz Snopkiewicz
  © Tomasz Snopkiewicz © Tomasz Snopkiewicz
  Strona główna