Plany Jaskini Mro¼nej (nowe odkrycia)


.
Fragment planu

.
Fragment przekroju