Rozmiar: 84697 bajtów
© J. Roszkiewicz Zebranie organizacyjne Klubu
od lewej
M. Szelerewicz,
A. Zwoliński,
A. Łączyński,
W. Maczek,
R. Gradziński