Rozmiar: 54325 bajtów
©arch A. Górnego
W Jaskini Piętrowa Szczelina (lata 70)
od lewej
P. Piekarski,
K. Kleszyński,
W. D±browski,
J. Dulęba