Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej   Zestawienie zawiera listę jaskiń o długo¶ci min. 40 m i opiera się przynajmniej o publikacje internetowe, zawieraj±ce dokumentację kartograficzn±, lub ich parametry zostały potwierdzone przez ¶wiadków znanych autorowi. Przy każdej jaskini znajduje się odno¶nik do podstawowej i najaktualniejszej literatury oraz linki do stron internetowych. Na jednej z nich należy wpisać odpowiedni± nazwę w wyszukowarce, a na innych - znaleĽć j± na li¶cie w "przewodniku szczegółowym". W niniejszym zestawieniu brano pod uwagę parametry z najbardziej aktualnego Ľródła. W kilku wypadkach spowodowało to "zmniejszenie" długo¶ci i wypadnięcie z listy (np. Stefanowa Dziura), a inne nie posiadaj± drożnego poł±czenia między otworami (np. Kręta). Wyj±tkiem s± jaskinie Pod Bukami I i II, które nie s± obecnie poł±czone, ale trudno dokładnie ustalić długo¶ć poszczególnych czę¶ci. Na końcu znajduje się lista jaskiń o niepotwierdzonych parametrach (do zmierzenia), o których autor tylko słyszał. Lista jest zapewne niepełna, dlatego proszę o nadsyłanie potwierdzonych (udokumentowanych) informacji i wytykanie wszelkich błędów.Dane morfometryczne podano z dokładno¶ci± do 0,5 m.

Polecamy również zestawienie najdłuższych jaskiń Polski: Na stronie BielskiejJakub Nowak
Zestawienie Jaskiń Jury Krakowsko Wieluńskiej
lp Nazwa Jaskini Długo¶ć Deniwelacja Rejon Zdięcia Literatura Linki
[m] [m]
1 Wierna 1027 30 Ostrężnik, Dolina Wiercicy 1 2 1 2 3
2 Wierzchowska Górna 975 25 Dolina Kluczwody, Wierzchowie 1 1 2 3
3 Szachownica I 690 12,5 Wapiennik, Krzemienna Góra 1 2 1 2
4 Brzozowa 645 18,5 Ludwinów, Góra Leszczyny 1 2 3 1 2
5 NiedĽwiedzia Górna 635 25 Złoty Potok 1 1
6 Twardowskiego 610 17 Kraków, Skałki Twardowskiego 1 2 3 4 1 2 3
7 Rysia 510 49,5 Rodaki, Las Góra 1 1
8 Pod Skipirzep± 450 9 Mykanów, Czarny Las 1 2 1 2
9 Józefa 402 41,5 Rodaki, Las Góra   1 2
10 Piętrowa Szczelina 400 45 Niegowa, Góra Mirowska 1 2 1 2
11 Koralowa 375 35,5 Olsztyn, Góra Pustelnica 1 2 1 2
12 Pod Bukami I i II 344 25 Czerna, Dolina Czernej 1 2 1
13 Studnisko 337 77,5 Olsztyn, Sokola Góra 1 2 1 2
14 Nietoperzowa 326 23 Jerzmanowice, Dolina Będkowska 1 2 1 2
15 Łokietka 320 7 Ojców, Dolina S±spowska 1 2 1 2
16 Szachownica II 297 0 Wapiennik, Krzemienna Góra 1 2 3 1 2
17 Smocza Jama 276 12 Kraków, Wawel 1 2 3 1 2
18 Szeroki Awen 270 59 Jerzmanowice, Dolina Szklarki 1 2 3 1
19 Kryspinowska 255 6 Kryspinów, Sowiniec 1 2 1 2
20 Olsztyńska-Wszystkich ¦więtych
(System Jaskini Olsztyńskiej)
249 24 Olsztyn, Góra Pustelnica 1 2 1 2
21 Ciesenć 245 22,5 Klucze, Hucisko Ryczówczańskie 1 2 1 2
22 Szeptunów (Szmaragdowa) 218 23 Rudniki, kamieniołom 1 2 1 2
23 Wiercica 210 31 Ostrężnik, Dolina Wiercicy 1 2 1 2
24 Twarda 210 44 Jaroszowiec, Góra Stołowa 1 1
25 Ciemna 209 0 Ojców, Dolina Pr±dnika 1 2 1 2
26 Kryształowa 200 14 Wzgórza Ludwinowskie, Ludwinów 1 2 1 2
27 Spełnionych Marzeń 200 41,5 Rodaki, Las Góra 1 1
28 M±ciwody 195 23 Klucze 1 2 1
29 Głęboka 190 22,5 Podlesice, Góra Zborów 1 2 3 1 2 3
30 Zbójecka 189 15 Ojców, W±wóz Jamki 1 2 1
31 Towarna i Dzwonnica (System Jaskiń Towarnich) 183 11 Olsztyn, Góry Towarne (Towarnie) 1 2 1 2
32 Januszkowa Szczelina (dostępna czę¶ciowo) 180 (50) 56 (39) Podlesie, Januszkowa Góra 1 1
33 Racławicka 168 26 Racławice, Dolina Racławki 1 2 1
34 Dziura w D±browie 165 24 Podlesie, Wzgórza Rabsztyńskie 1  
35 Jama Ani (W Studni) 158 30,5 Ojców, W±wóz Jamki 1 2 1
36 Zegar 155 12,5 Strzegowa, Zegarowe Skały 1 2 1 2
37 Ciasny Awen 150 37 Jerzmanowice, Dolina Szklarki 1 2 1
38 W Straszykowej Górze 150 21,5 Ryczów, Straszykowa Góra 1 2 3 1 2
39 Maurycego 143 9 Olsztyn, Góra Puchacz 1 2 3 1 2
40 Żarska 143 8,5 Żary, W±wóz Żarski 1 2 1
41 Błotna 140 42 Jaroszowiec 1 1
42 Między Sosnami 140 36 Cisownik, Żelazko 1  
43 W Zielonej Górze 140 6 Kusięta, Zielona Góra 1 2 3 1 2
44 Okopy Wielka Dolna 138 0 Ojców, Dolina Pr±dnika 1 2 1
45 Nad ¬ródłem I 130 16 Wielka Wie¶, Dolina Będkowska 1 2 1 2
46 Na ¦winiuszce 124 37 Rodaki, Góra ¦winiuszka 1 2 1 2
47 Pychowicka (błędnie Wi¶lana) 122 8 Kraków, Księża Góra 1 1 2
48 W M±cznej Skale Duża 121 2,7 Biały Ko¶ciół, Dolina Kluczwody 1  
49 W Kielnikach 120 12 Przymiłowice-Kotysów, Góra Kielniki 1 2 3 1 2
50 Wielka Szczelina 120 36 Cisownik 1  
51 Stalagmitowa 110 15 Węże, Góra Zelce 1 2 1 2
52 Urwista 109 36 Olsztyn, Góra Pustelnica 1 2 3 1 2
53 Mamutowa 105 0 Wierzchowie, Dolina Kluczwody 1 1
54 Na Tomaszówkach Dolnych 100 16 Jerzmanowice, Dolina Będkowska 1 2 3 1 2
55 S±spowska 100 13 Ojców, Dolina S±spowska 1 2 1
56 Z Kulkami 100 11,5 Kraków, Skałki Twardowskiego 1 1 2
57 Na Kamieniu (W Kamieniu) 100 0 Częstochowa 1 2 1 2
58 Ostrężnicka 98 5 Pasmo Czatachowej, Ostrężnik 1 2 1 2
59 Niespodzianka 97 13 Węże, Góra Zelce 1 2 1 2
60 Wielkowiejska 97 12 Wielka Wie¶, Dolina Kluczwody 1 2 3 1 2
61 Krakowska 96 14 Ojców, W±wóz Jamki 1 2 1
62 Nibyniska 90 30 Kroczyce, Góra Zborów 1  
63 Księdza Borka 90 21 Niegowa, Góra Wielki Bukowiec 1 2 1 2
64 Koziarnia 90 11 Ojców, Dolina S±spowska 1 2 1
65 System Jaskiń Srockich (Walpurgii) 90 3,5 Srocko, Wzgórze Skałki 1 2 1 2
66 Sadlana 89 6 Ojców, Dolina S±spowska 1 2 1
67 Psia 85 4 Smoleń, Dolina Wod±cej 1 2 1 2
68 Biała 84 9 Ojców, W±wóz Jamki 1 2 1
69 Narożna (W Trzebniowie II) 83 0 Trzebniów, Góra 1 1 2
70 Bojowa 82 22 Zabierzów, Dolina Będkowska 1 2 1 2
71 Jasna nad Wisł± 82 3 Kraków, Skałki Twardowskiego 1 2 1 2
72 Borsuka w Dubiu 82 5 Dubie, Dolina Szklarki 1 2 1
73 Jasna w Strzegowej 81 11,5 Strzegowa, Wzgórze Jamy 1 2 1 2
74 W Sułoszowej (W Paskowych Dołach) 81 9 Sułoszowa, Dolina Pr±dnika 1 2 1
75 Mysia 80 20,5 Częstochowa, Góra Prędziszów 1 2 1 2
76 NiedĽwiedzia Grota 76 8 Złoty Potok, Dolina Wiercicy 1 1 2
77 W Kamieniu Żarskim 76 6 Żary, Dolina Racławki 1 2 1
78 Schr. w Górze Birów koło Podzamcza Północne 75 12 Podzamcze, Góra Birów 1 1
79 Na Bi¶niku 73 12 Strzegowa, Wzgórze Bi¶nik 1 2 1 2
80 Pod Skol± Gór± (Pochyła) 70 24,5 Olsztyn, Sokola Góra 1 2 1 2
81 Za Krat± 70 17,5 Węże, Góra Zelce 1 2 1 2
82 Wielkanocna 70 16 Piaseczno, Skały Dupickie 1 2 1 2
83 W Sokolnikach 70 7 Wzgórza Niegowsko-Mzurowskie, Sokolniki 1 2 1 2
84 Trzebniowska 70 5 Trzebniów, Góra Bukowie 1 2 1 2
85 Na Łopiankach I 70 0 Mników, W±wóz Półrzeczki 1 2 1 2
86 Pod Porzeczk± 67 15 Jaroszowiec, Ostra Góra 1 1
87 Draba 67 5,5 Węże, Góra Zelce 1 1 2
88 Pod Bram± w Jastrzębniku 66 7 Kroczyce, Góra Jastrzębnik 1 1
89 Piaskowa 65 2,5 Piaseczno, Góra Sowiniec 1 2 1
90 Dziewicza 64 10 Łazy, Dolina Będkowska 1 2 1 2
91 Szczelina Frakcji "N" 62 14 Olsztyn, Góra Pustelnica 1 1 2
92 KuĽnica 62 7,5 Węże, Góra Zelce 1 1 2
93 Dzika 61 0 Wierzchowie, Dolina Kluczwody 1 2
94 Na Pazurku (Pod Okapem) 60 25 Jaroszowiec, Pazurek 1 2
95 Bez Nazwy 60 4 Żary, W±wóz Żarski 1 2 2
96 Kroczycka (W Kroczycach) 60 11 Kostkowice, Góra Popielowa 1 2 1 2
97 Le¶nych Skrzatów 60 3,5 Kleszczów, Góra Chełm 1 2 1 2
98 Żabia 59 18,5 Podlesice, Góra Sulmów 1 2 1 2
99 Studnia Szpatowców 58 36,5 Kroczyce, Góra Dudnik 1 2 1 2
100 Okopy Górna 58 0 Ojców, Dolina Pr±dnika 1 2 1
101 Małotowa 56 12,5 Łazy, Dolina Będkowska 1 1 2
102 Sucha 55 21 Mirów, Grzęda Mirowska 1 2 1 2
103 Ewy 55 11 Draby, Góra Draby 1 1 2
104 Gorenicka 55 7 Gorenice, Dolina Eliaszówki 1 1
105 Piętrowa 55 6 Ojców, W±wóz Jamki 1 1
106 Berkowa 54 1 Podlesice, Góra Kołoczek 1 2 1 2
107 Nad Matk± Bosk± 54 0 Mników, W±wóz Mnikowski 1 2 1 2
108 W Leju (Z Garnuszkiem) 53 23 Wielka Wie¶, Dolina Będkowska 1 1 2
109 Nad Szańcem 53 10 Wielka Wie¶, Dolina Będkowska 1 1 2
110 Siedlecka 52 18 Siedlec, wzgórze Dupka 1 1 2
111 Chuda 52 14 Trzebniów, Góra Rysia 1 1 2
112 W Zamczysku 51 13,5 Ryczów, Zamczysko 1 2 1 2
113 Kamiennego Gradu 50 20 Mirów, Góra Mirowska 1 2 1 2
114 Beczkowa 50 16 Żary, Dolina Racławki 1 1
115 Ludwinowska 50 15 Ludwinów, Góra Leszczyny 1 2 1 2
116 Na Plebanii 50 7 Niegowa, wzgórze ko¶cielne 1 1
117 Pod Grabem 50 7 Tyniec, Góra Winnica 1  
118 Potrójna 50 6,5 Ojców, Rusztowa Góra 1 1
119 Buczynowa (W Cichym Wzgórzu) 50 4 Trzebniów, Góra 1 1 2
120 Schr. Przy Stacji Kolejowej Rabsztyn 49 9 Podlesie 1 1
121 W Hucisku 49 4,5 Hucisko Ryczówczańskie 1 1
122 Niedostępna 48 7 Ojców, W±wóz Koziarnia 1 1
123 Sulmowa 47 11,5 Podlesice, Góra Sulmów 1 2 1 2
124 Cabanowa 47 8 Kusięta, Góra Towarnia Duża 1 2 1 2
125 Z Kominem 46 10 Ryczów, Góra Straszykowa 1 2 1 2
126 Oborzysko Wielkie 46 0 Ojców, Góra Koronna 1  
127 W Rodakach 45,5 10,5 Rodaki, Góra ¦winiuszka 1 1
128 Złodziejska 45 4 Ojców, W±wóz Jamki 1 2 1
129 W ¦cianie (W Ruskich Górach) 45 4 Pilica, Złożeniec 1 2 1 2
130 Wielki Kanion 44 13,5 Kroczyce, Góra Zborów 1 1 2
131 Z Kotłem (Schr. Przy Wsi Strzegowej V) 44 7 Strzegowa, Wzgórze Skała Opolanica 1 1 2
132 Gaudynowska 44 6 Brodła, Skały Gaudynowskie 1 1 2
133 Magazyn 44 4 Przymiłowice-Kotysów, Góra Kielniki 1 1 2
134 Sypialnia 44 1,5 Ojców, W±wóz Stodoliska 1 1
135 Omszała Studnia 43 14,5 Podlesie, Grzędy Olkuskie 1 1
136 Tunel Stromy 43 16 Ojców, W±wóz Koziarnia 1 1
137 Goraja 43 9 Ojców 1 2 1
138 Gruzowa 43 8 Niegowonice, kamieniołom 1 1 2
139 Pod Szczytem (Schr. przy Wsi Strzegowej III i IV) 43 2 Strzegowa, Wzgórze Skała Opolanica 1 1 2
140 Jasna koło Smolenia 42,5 0 Strzegowa, Wzgórze Zegarowe Skały 1 1 2
141 Schronisko Sko¶ne (Sko¶ny Schron) 41 16,5 Podlesice, Góra Berkowa 1 1 2
142 Na ¦migówkach (Na ¦migówce) 41 6,5 Skarżyce, Kolonia ¦migówka 1 1 2
143 Ciasna w Dziurawcu 41 4 Ojców, Dolina S±spowska 1 1
144 Lisia w Skałach Wernychory 41 3,5 Ojców, Dolina Pr±dnika 1  
145 Komarowa 41 0 Olsztyn, Góra Puchacz 1 2 1 2
146 Łabajowa 40 18,5 Wielka Wie¶, Dolina Będkowska 1 2 1 2
147 Pod Ko¶ciołem Wschodnia 40 3 S±spów, Dolina S±spowska 1 2 1
148 Niska 40 2,5 Kraków, Skałki Twardowskiego 1 1 2
149 Na Łopiankach II 40 1,2 Mników, W±wóz Półrzeczki 1  
Jaskinie o szacowanych parametrach
- Powstańców 130 ?? ??   1
- Trzydziestka 120 35 ??   1
- Jeżyków 100 20 ??   1
- Hebziowa 100 40-50 Cisownik   1
- Rozpadlina 80 30 Cisownik   1
- Kucharowa 50 15 Cisownik   1
- Żelazkowa Szczelina 40-50 10 Cisownik   1
Jaskinie o w±tpliwej lokalizacji (inna nazwa?)
- Schr. przy Wielkim Okapie (Pod Porzeczk±?) 67 15 ??   1