Strojenie i regulacja. • Płytkę należy umieścić w pudełku razem z elementami panelu czołowego.
 • Do pierwszego testu polecane jest ustawić zasilanie 14,4V i ograniczyć maksymalny prąd do 1 A.
 • Włączyć zasilanie. Po krótkim wzroście prądu do około 0,5 A, pobór prądu powinien spaść do około 60mA. Regulacja zmiennych indukcyjności jest bardzo prosta i zajmie około 5 minut.
 • Najpierw podłącz oscyloskop do punktu A pokazanego na rysunku poniżej i ustaw śrubokrętem na filtrze firmy TOKO maksymalną wartość sygnału ( będziesz widział sinusoidalny sygnał o częstotliwości około 500kHz i około 1 wolta napięcia międzyszczytowego)
 • Podłącz sąde do punktu B i ustaw drugą cewkę identyczną metodą jak wyżej.
 • Podłącz długie przewody do dwóch gniazd antenowych i podłącz do nich paliki (elektrody) wbite w ziemię w odległości około 60-80m.
 • Wyreguluj potencjometr w punkcie, C tak aby czerwona dioda LED nie powinna świecić przy odbiorze szumów przychodzących (tła) ( powtórnie wyreguluj w przyszłości jeżeli urządzenie będzie za czułe). Czerwony LED będzie pokazywał odbierany sygnał na częstotliwości 87kHz - sygnał rozmowy przychodzącej.
 • Przy podłączonych elektrodach, podłącz krótkie przewody (około 10cm wiszące w powietrzu) do sygnału z generatora w odległości około 1m od przewodów powietrznych radia. Wyreguluj generator aby otrzymać na wyjściu sygnał sinusoidalny o częstotliwości około 88kHz z poziomem napięcia około 1V. Wyreguluj poziom głośności w radiu aby szumy tła były dość słyszalne i kiedy zmodulujesz sygnał generatora 1kHz w radiu powinieneś słabo słyszeć sygnał na tle szumów. Teraz wyreguluj 2 cewki zaznaczone punktem D na rysunku poniżej by słyszalność sygnału doprowadzić do maksimum. Powtarzaj strojenie urządzenia aż osiągniesz najlepszy rezultat
 • Podłącz dwa 600ohm rezystory do gniazd anteny. Ustaw przełącznik transformatora w środkową pozycję. Włącz przełącznik nadawania i pukaj w mikrofon przez 10-20 sekund. Przy mocniejszym pukaniu pomarańczowy LED będzie migał . Podłączone rezystory okażą się dość ciepłe oznacza to że nadawanie działa poprawnie.
 • Urządzenie jest gotowe do testów w terenie

 • Widok na płytkę montażową od strony elementów SMD (cewki do regulacji Toko są po drugiej stronie)


  POWRÓT


  Tłumaczenie z Angielskiego
  Tekst źródłowy: http://perso.wanadoo.fr/graham.naylor/cave_radio/Adjustment.htm

  STRONA GŁÓWNA: http://perso.wanadoo.fr/graham.naylor/cave_radio/SYTEME_NICOLA_Mk2.html

  Autor oryginału: Graham Naylor naylor@esrf.fr


  Polska wersja umieszczona jest: na stronie KKTJ