Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Spotkania klubowe w każdy (? - lub prawie w każdy) CZWARTEK
między 19.15 - 20.00

Nadawca:
Imię Nazwisko
ul. nazwa ulicy
Kod poczt, MIEJSCOWOŚĆ
znaczek


Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
ul. Lea   75/2
30-058   KRAKÓW


zarzad@kktj.pl