Szkice Techniczne


Tylko dla osób po przeszkoleniu


Uwaga!
Szkice w formacie pdf.
Niektóre wersje Acrobat Reader'a (7) z niektórymi przeglądarkami nie integrują się poprawnie!
Proszę wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję: zapisz element docelowy jako...
i zapisać na dysk lokalny, a potem otworzyć przeglądarkę i zapisany plik.
Najlepiej jednak ściągnąć aktualną wersję Reader'a lub zastosować alternatywną przeglądarkę.
Legenda
Jaskinie Jury Krakowsko - Wieluńskiej
   Błotna
   Jama Ani OPN - wymaga zezwolenia
   Łabajowa
   Małotowa
   Między Sosnami
   Nad Źródłem 1
  Racławicka
  Rysia    
   v1        v2
  Szeroki Aven
  Twarda W związku z zimowaniem nietoperzy
w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni,
proszę zaniechać zwiedzania jaskini
od listopada do kwietnia.
   Wiercica JPK - wymaga zezwolenia
Jaskinie Tatrzańskie
   Czarna zezwolenie - cały rok
   Harda nieudostępniona
   Kasprowa Niżna zezwolenie - cały rok
 2000.09.06  Kasprowa Średnia
          Kasprowa Wyżnia
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Kozia nieudostępniona
   Lodowa w Twardych Spadach nieudostępniona
   Małołącka zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Marmurowa zezwolenie - 16.06 - 31.03
    Miętusia zezwolenie - cały rok
    Miętusia Wyżnia zezwolenie - cały rok
   Nad Dachem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Niebieska Studnia nieudostępniona
   Pod Dachem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Pod Wantą zezwolenie - cały rok
   Psia nieudostępniona
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Nad Dachem
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
         Nad Dachem
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Studnia w Kazalnicy nieudostępniona
   Studnia za Murem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Wielka Litworowa zezwolenie - cały rok
   Wielka Śnieżna zezwolenie - cały rok
   Zimna zezwolenie - cały rok

UWAGA !
Skice były robione w różnych latach, te starsze należy traktować orientacyjnie. Mogły się zmienić punkty zamocowań i długości potrzebnych odcinków lin.
Szkice będą w miarę możliwości aktualizowane.


Przepisy określające jaskinie udostępnione do ruchu taternickiego oraz okresy ochronne znajdziesz na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji o Taternictwie Jaskiniowym znajdziesz na stronach Polskiego Związku Alpinizmu.

Strony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.Inne strony jaskiniowe zawierające szkice techniczne:

 • "SPELEOKLUB" Bielsko - Biała
 • Speleoklub Dąbrowa Górnicza

    Przypominamy wejscie do jaskiń TPN jest możliwe po uzyskaniu ZEZWOLENIA.
    Szkice jaskiń niedostępnych są zamieszczone dla osób posiadających aktualne ZEZWOLENIA wydane przez Dyrekcję Odpowiedniego Parku Narodowego.

  Źródła :

  Opracowanie: Jakub Nowak & Tomasz Snopkiewicz  Dział uruchomiony 01.06.2000
  Prosimy o sugestie i uwagi