Eksploracja w rejonie
dziurawe - twarda ściana
2003

Po wielu latach działalności eksploracyjnej członków KKTJ w rejonie Koziego Grzbietu, dol. Mułowej, a także Dziurawego postanowiliśmy skierować kroki także w trudniej dostępne rejony.

Numeracja za :
JASKINIE TATRZAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO Tom 6
Pod redakcją J. Grodzickiego

2 - Studnia w dziurawem
17 - Studnia za murem
18 - Studnia w Kazalnicy
19 - Zielone kominy
20 - Górne kominy
21 - Jaskinia pod wierchem

A - Jaskinia Niespodzianka
B - Jaskinia Zapylna
C - Jaskinia Pod Płytą
D - nie skartowana


W okresie maj-lipiec 2003 r. odbyło się wiele wyjazdów mających na celu przeszukanie pionowych zerw Harnasiowych Czub i Twardej Ściany. W wyniku całej serii zjazdów, trawersów i wahadeł udało się zlokalizować cztery nieznane obiekty; jeden w Harnasiowych Czubach (nie skartowany) i trzy w Twardej Ścianie.

W działalności uczestniczyli: Andrzej Ciszewski, Michał Ciszewski, Marcin Kubarek (STJ KW Kraków), Jan Kućmierz, Mirosław Pindel, Tomasz Snopkiewicz, Aleksandra Stępień, Rafał Suski, Mariusz Szot, Ewa Wójcik.
JASKINIA
NIESPODZIANKA


Położenie: Twarda Ściana, Dolina Miętusia
Długość: 13 m
Wysokość otworu: 1660 m n.p.m.
Ekspozycja otworów: E

Plan: J. Kućnierz, A. Stępień
Do wnętrza prowadzą dwa otwory rozwinięte na jednej, ukośnej szczelinie. Do środka dostajemy się dolnym otworem po ok. 80 m zjazdu Twardą Ścianą, wykonując szerokie wahadło (w tym miejscu ściana jest mocno przewieszona). Jaskinia rozwinięta jest na wysokiej na ok. 5 m szczelinie. W najszerszym miejscu ma ona 1,6 m szerokości i stopniowo zwężając się, po ok. 12 m przechodzi w niedostępną szczelinę. Jaskinia jest cała sucha, światło dzienne sięga prawie do końca.

Historia poznania:
Jaskinia została odkryta przez Andrzeja Ciszewskiego 31.05.2003 r., który zjechał do otworu wypatrzonego kilka lat wcześniej z Wielkiej Świstówki.
JASKINIA
ZAPYLNA

Położenie: Twarda Ściana, Dolina Miętusia
Długość: 25 m
Głębokość: 12,5 m
Wysokość otworu: 1625 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: NEE
Plan: J. Kućnierz, A. Stępień
Do wnętrza prowadzi trójkątny otwór znajdujący się na niewielkiej, ale wygodnej półce w centralnej części ściany, ok. 50 metrów w linii prostej, poniżej Jaskini Niespodzianka. Początkowo ciasny, meandrujący korytarzyk robi się szeroki i niski, a po dwóch ostrych zakrętach, poprzez ciasny przełaz doprowadza do 9-metrowej studni. Dno studni stanowi sala o stromo wznoszącym się dnie, zasłana gruzem wapiennym i dużymi blokami. W górnej, końcowej części zwężając się przechodzi w korytarz wypełniony w całości dużymi blokami skalnymi. W okresie letnim we wstępnym korytarzyku czuć wyraźny przepływ powietrza w głąb jaskini. Wstępne partie są suche, natomiast sala poniżej studzienki jest mocno wilgotna. Światło dzienne sięga do drugiego zakrętu korytarzyka wstępnego.

Historia poznania:
Jaskinia odkryta przez Ewę Wójcik 15.06.2003 r. podczas kolejnych zjazdów poniżej Jaskini Niespodzianki. Tego samego dnia Jan Kućmierz, Aleksandra Stępień, Tomasz Snopkiewicz odkrywają korytarzyk doprowadzający do studni i zjeżdżają na jej dno. 20.06 J. Kućmierz, A. Stępień, T. Snopkiewicz podejmują próbę dostania się poniżej dna studni oraz poznania kontynuacji korytarza w górnej części sali - bez rezultatu.
Otwór jaskini również wcześniej był zlokalizowany z Wielkiej Świstówki przez A. Ciszewskiego.
JASKINIA
POD PŁYTĄ

Położenie: Twarda Ściana, Dolina Miętusia
Długość: 9 m
Głębokość: 8 m
Wysokość otworu: 1610 m n.p.m.
Otwór pionowy.

Plan: J. Kućnierz, A. Stępień
Do otworu dostajemy się wykonując trawers po wąskiej, trawiastej półce z poziomu otworu Jaskini Niespodzianka. Po kilkudziesięciu metrach półka urywa się. Zjeżdżamy ok. 30 m, natrafiając na następną, niewielką skalną półkę, gdzie znajduje się, pionowy otwór jaskini. Jaskinia ma charakter ośmiometrowej studzienki rozszerzającej się stopniowo do sporej salki, której dno pokryte jest rumoszem i blokami wapiennymi.

Historia poznania:
Jaskinia odkryta 21.06.2003 r. przez Tomasza Snopkiewicza w czasie eksploracji Twardej Ściany.
/bez nazwy/
JASKINIA w Harnasiowych Czubach
Jaskinia nie skartowana

Mała rurka długosci kilku metrów. Pora dnia/pogoda zmusiła do wycofania się bez kartowania.

Napisz do autora:

Jan Kućmierz

Zobacz także :
Coraz bardziej Dziurawe (odkrycia w rejonie Dziurawego w Tatrach)
Wąwóz Kraków - jaskinie 2005
Zjazd do Jaskini Niespodzianka,
foto T. Snopkiewicz

Zjazd do Jaskini Niespodzianka,
foto T. Snopkiewicz

Wejście do Jaskini Niespodzianka,
foto T. Snopkiewicz

Górny otwór, J. Niespodzianka
foto T. Snopkiewicz

Ekspoloracja,
foto T. Snopkiewicz

Otwór wejściowy
J. Zapylna
foto T. Snopkiewicz

Trawers do J. Pod Płytą
foto T. Snopkiewicz

Otwór wejściowy
J. Pod Płytą
foto T. Snopkiewicz

Jest ciężko
foto T. Snopkiewicz

Strach się bać
tak tu pięknie
foto T. Snopkiewicz

foto E. Wójcik

Wejście do J. Niespodzianka
foto E. Wójcik

Wejście do J. Niespodzianka
foto E. Wójcik

Otwory J. Niespodzianka
foto E. Wójcik

Kolejny zjazd
foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto E. Wójcik

foto T. Snopkiewicz

foto T. Snopkiewicz

foto T. Snopkiewicz

foto T. Snopkiewicz

foto T. Snopkiewicz