Coraz bardziej Dziurawe
(odkrycia w rejonie Dziurawego w Tatrach)

W poprzednim numerze "Jaskiń" J. Kućmierz opisał odkrycia w Twardej Ścianie jako wynik działalności eksploracyjnej w rejonie Dziurawego. Równocześnie prowadzone były poszukiwania w ścianach opadających z Dziurawego ku Małej Świstówce. Teren w większości dało się spenetrować bez konieczności użycia liny, jedynie miejscami wykonano krótkie zjazdy do "podejrzanych" miejsc. W wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych w czerwcu i lipcu 2003r. udało się zlokalizować 2 niewielkie obiekty.

W akcjach poszukiwawczych wzięli udział: Bartłomiej Berdel, Adam Kapturkiewicz (SSB), Mirosław Pindel, Rafał Suski, Mariusz Szot, Dorota Chobot, Ewa Wójcik.
JASKINIA
Trzeszcząca Szczelina


Położenie: Mała Świstówka, Dol. Miętusia
Długość: 9,5 m
Wysokość otworu: ok. 1500 m n.p.m.
Ekspozycja otworów: SSWPlan: R. Suski,
M. Szot
Dojście:
Z dna Małej Świstówki idziemy ku górze mijając widoczny otwór J. Miętusiej Wyżniej. Po ok. 300 m po lewej orograf. stronie widzimy wyraźny, obszerny żleb umożliwiający dojście do Dziurawego. Jaskinia znajduje się w górnej części tego żlebu pod widocznym z daleka okapem. Dojście do jaskini nie wymaga użycia liny, jednak jest uciążliwe ze względu na duże nachylenie stoku. Zwiedzanie jaskini jest uciążliwe ze względu na ciasnoty.

Jaskinia ma postać pionowej wąskiej szczeliny z zaklinowanymi w niej wantami. Jaskinia jest sucha, przewiewu nie wyczuwa się. Jest to obiekt niekrasowy, powstały w wyniku grawitacyjnego rozsunięcia się szczeliny. Światło słoneczne sięga jedynie do partii przyotworowych. Flory oraz fauny nie stwierdzono.

Jaskinia została odkryta przez R. Suskiego 14.06.2003 r.
JASKINIA
Świstowy Worek

Poożenie: Mała Świstówka, Dol. Miętusia
Długość: 9 m
Deniwelacja: -6,5 m
Wysokość otworu: ok. 1550 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: NWPlan: R. Suski,
M. Szot
Dojście:
od ujścia żlebu, w którym znajduje się Trzeszcząca Szczelina idziemy doliną ku górze aż do charakterystycznego żlebu o łukowatym kształcie nawiązującym do ułożenia warstw skalnych. Idziemu nim stromo do góry, następnie kierujemy się do amfitertalnej formacji w ścianach skalnych po prawej orogr. Stornie doliny. W środkowej części formacji, na wysokości 2 m znajduje się otwór jaskini. Dojście do jaskini nie wymaga użycia liny, jednak jest uciążliwe ze względu na duże nachylenie stoku. Zwiedzanie wymaga użycia liny.

Jaskinia ma postać jednej obszernej komory, do której wprowadza krótki pochyły korytarzyk zakończony 5 m studnią. Jaskinia rozwinęła się na pionowej, nieco pochylonej szczelinie. W jaskini panuje wilgoć i ciemność, w otworze wyczuwalny jest momentami przewiew, jest tojednak najprawdopodobniej lokalny przepływ powietrza ze szczelin prowadzących ku powierzchni. Na ścianach znajduje się zaschnięte mleko wapienne, w dnie występuje rumosz skalny. W otworze na ścianach rosną mchy oraz porosty. Wewnątrz jaskini stwierdzono występowanie nielicznych owadów.

W okolicy otworu znajduje się jeszcze kilka nyż i kieszeni nie przekraczających 1-2 m długości.

Jaskinia została odnaleziona przez E. Wójcik 14.06.2003 r.
Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom wyjazdów, za pomoc w pracach inwentaryzacyjnych.

Napisz do autora:

Rafał Suski
Tekst zamieszczony w kwartalniku "Jaskinie 1'2004 (34)"

Zobacz także :
Eksploracja w rejonie dziurawe - twarda ściana 2003
Wąwóz Kraków - jaskinie 2005
Wejście do J. Świstowy Worek

Zjazd do sali w J. Świstowy Worek

Górna część Małej Świstówki

przed zjazdem do Studni w Małej Świstówce

Otwór jaskini: Świstowy Worek

Zjad do Studni w Małej Świstówce

foto: Adam Kapturkiewicz