Jaskinie Tatr - zestawienie


Dolina BystrejLp. Obiekt jaskiniowy Dł. Den. Głęb. Przew. Wys. Kod.
- - m m -m +m m n.p.m. -
Dolina Bystrej
1 Dziura za Głazami 25


1338 C-15.01
2 Płaska Nyża 2


1339 C-15.02
3 Nyża z Mostem 4


1375 C-15.04
4 Szczelina w Suchym Żlebie 3


1355 C-15.03
5 Kozi Korytarz 7


1399 D-15.01
6 Korytarzyk nad Kalacką 3,5


1243 C-16.03
7 Jaskinia Kalacka 405 19 6,5 12,5 1230 C-16.01
8 Korytarzyk przy Kalackiej 4,5 1
1 1232 C-16.02
9 Jaskinia Dudnica 185 12

1181 D-16.05
10 Jaskinia Bystrej 1480 53 17 36 1182, 1192 D-16.04
11 Kalacki Tunelik 7 4
4 1377 C-15.05
12 Dziura pod Nosalem 12


996 A-17.01
13 Schron z Prowokatorem 3


1060 A-17.02
14 Kalacka Nyża I 4


1240 C-15.09
15 Kalacka Nyża II 5


1260 C-15.11
16 Szczelina pod Frapującą Nyżą 3


1355 C-15.08
17 Frapująca Nyża 6 2
2 1360 C-15.07
18 Kalacki Korytarzyk 4 1
1 1360 C-15.12
Dolina Kondratowa
19 Mokra Koleba 11 2,5
2,5 1285 C-15.06
20 Kalacka Szczelina 3


1390 C-15.10
21 Szczelina w Giewoncie II 3,5 1,5 1,5
1805 D-14.05
22 Szczelina w Giewoncie I 6 3,5 3,5
1807 D-14.04
23 Jaskinia Zawaliskowa w Długim Giewoncie 51 6,5 5 1,5 1805 D-14.03
24 Studnia w Giewoncie 7 6,5 6,5
1855, 1848 D-14.07
25 Ruda Nyża 9 5,5
5,5 1815 D-14.02
26 Szczelina pod Głazem 2,5 1 1
1785 D-14.06
27 Dziura w Szczerbie I 17 6 6
1836 D-13.03
28 Dziura w Szczerbie II 3,5


1830 D-13.02
29 Jaskinia w Piekle 34 13,5 13,5
1632 E-13.26
30 Jaskinia Kondracka 12 3,5 3,5
1820 E-13.27
31 Szczelina w Kopie 19 6 6
1640 E-13.29
32 Dziura przy Piargu 4,5


1720 E-13.28
33 Capkowa Szczelina 4,5 2
2 950 A-16.01
Dolina Goryczkowa
34 Grota u Podnóża Myślenickich Turni 30 4,5
4,5 1319 D-16.08
35 Myślenicka Nyża 2,5


1287 D-16.09
36 Myślenicka Dziura 34 4
4 1282, 1286 D-16.02
37 Jaskinia Goryczkowa 605 31 25 6 1263 D-16.01
38 Myślenicka Szczelina 18,5 8 8
1280, 1288 D-16.06
39 Nyża pod Myślenicką Szczeliną 3


1275 D-16.07
40 Myślenicki Korytarzyk 6,5 2 2
1305 D-16.11
41 Schron z Nietoperzami 7


1263 D-16.10
42 Szczelina w Myślenickich Turniach Dolna 3


1290 D-16.12
43 Sczelina w Myślenickich Turniach Górna 3,5 1
1 1293 D-16.13
Dolina Kasprowa
44 Jaskinia Kasprowa Niżnia 3100 47 22 25 1228 D-16.03
45 Dziura pod Kamieniem 3 1,5
1,5 1300 D-17.15
46 Nisza w Zawraciku Kasprowym 3


1310 D-17.16
47 Szczelina w Zawraciku Kasprowym III 4,5 1
1 1350 D-17.17
48 Szczelina w Zawraciku Kasprowym IV 4 3
3 1340 D-17.18
49 Jaskinia pod Szczytem 28 14,5
14,5 1390 D-17.04
50 Jaskinia Korytarzowa 18


1439 D-17.03
51 Jaskinia Kasprowa Średnia 150 53 45 8 1407 D-17.02
52 Jaskinia Kasprowa Wyżnia 100 24,5 24,5
1463, 1467, 1438 D-17.01
53 Szczelina w Zawraciku Kasprowym I 3 2
2 1426 D-17.05
54 Kasprowe Schronisko 4,5 1,5 1,5
1436 D-17.06
54 Szczelina w Zawraciku Kasprowym II 3


1438 D-17.07
56 Nyża pod Zawracikiem 4,5


1380 D-17.14
57 Jaskinia Zwolińskiego 301,5 34 19,5 14,5 1314 D-16.14
Dolina Jaworzynki
58 Jaskinia pod Limbą 20 2,5 2,5
1435 D-17.08
59 Jaskinia Partyzancka I 12 3,5 3,5
1380, 1377 D-17.09
60 Szczelina nad Partyzancką 3,5


1395 D-17.10
61 Schronisko Jasne w Czubie Jaworzyńskiej 9 3,5
3,5 1417 D-17.11
62 Jaskinia w Czubie Jaworzyńskiej 160 39,5
39,5 1410 D-17.12
63 Jaworzyńska Nyża pod Iglicą 7 2
2 1390 D-17.19
64 Jaskinia Partyzancka II 5


1412 D-17.13
65 Schron nad Przełączką 9 6,5
6,5 1420, 1426 D-18.02
66 Jaskinia Magurska 1285 59 43,5 16 1460, 1475 D-18.01
67 Nyża pod Jaskinią Magurską I 3 1,5
1,5 1378 D-18.03
68 Nyża pod Jaskinią Magurską IV 1,5


1415 D-18.07
69 Nyża pod Jaskinią Magurską II 3


1358 D-18.04
70 Nyża pod Jaskinią Magurską III 2,5


1360 D-18.05
71 Dziura pod Jaskinią Magurską 16 3 1 1,5 1370 D-18.06
72 Jaskinia w Cycku 18 6 6
1110 B-17.01
73 Dziura z Gawrą 7


1570 D-18.08
74 Szczelina nad Jaskinią Magurską 4 2,5
2,5 1530 D-18.09
75 Gawra pod Granią 6,5


1570 D-17.21
76 Gawra nad Jaworzynką 3


1420 D-18.10
77 Siwa Nyża 3


1515 D-17.20
78 Gawra między Gawrami 4


1520 D-18.11

Razem 8372,5

Kursywa - brak dokumentacji kartograficznej.
Literatura:
  • Dudziński K. 2013. Pomiary w Jaskini Goryczkowej. Jaskinie 70: 6-7.
  • Grodzicki J. [red.] 2002. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Kondratowej, Bystrej, Goryczkowej, Kasprowej, Jaworzynki oraz Jaskinie Polskich Tatr Wysokich. PTPNoZ - Warszawa. 1-242 ss.
  • Grodzicki J. [red.] 2004. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełniania. PTPNoZ - Warszawa. 1-204 ss.
  • Grodzicki J. [red.] 2016. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia II. PTPNoZ - Warszawa. 1-274 ss.
  • Nowak J. 2010. Magurska - ... od zapomnienia. Jaskinie 59: 28-29.
  • Turzańska K. 2015. Nurkowanie w Kasprowej Niżniej. Jaskinie 79-80: 40-42.
  • Zwijacz-Kozica T. 1996. Capkowa Szczelina. Dewiator 12: 13.
  • Zwijacz Kozica T., Zięba F. 2011. Gawra na gawrze. Tatry 37: 36-40.
  • http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/jaskinie_polski