Jaskinie Tatr


25-09-2018

    
Aktualizacja (wrzesień 2018) dotyczy: Śnieżnej Studni, Dziury nad Jaskinia Raptawicką I, nowych jaskiń w Dolinie Małej Łąki, Dolinkach Reglowych i Tatrach Wysokich.

Po 30 latach od publikacji W.W. Wiśniewskiego o jaskiniach Kominiarskiego Wierchu postanowiłem usunąć ze statystyk jaskinie, których zespołowi PTPNoZ nie udało się zweryfikować, stąd liczba znanych jaskiń jest mniejsza, niż dotychczas podawana.
Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 843 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 134 km.
   Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna.

Dane morfometryczne podano z dokładnością do 0,5 m.
Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.
Caves of Polish Tatra Mountains

    There are 843 known caves in Polish Tatras. The total lenght of these caves exeed 134 km.
The deepest and the longest cave is Wielka Śnieżna Cave (vertical extend: 824 m, lenght: more than 23 km).Jakub Nowak
Troszkę pomagał:
Tomasz Snopkiewicz


W spisie literatury ujęto tylko artykuły i informacje opublikowane po Inwentarzu Jaskiń TPN.
Poprzednie podsumowania

27-09-2017

    
Aktualizacja (wrzesień 2017) dotyczy jaskiń w Siwiańskich Turniach, masywie Gęsiej Szyi, Dolince Mułowej, odkryć w Śnieżnej Studni i Jaskini Zimnej.
Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 874 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 134 km.
Niestety wciąż nie wiadomo jak traktować jaskinie Kominiarskiego Wierchu, które były tylko wyliczone w publikacji Wiśniewskiego (1988, 1989), tylko część z nich została odnaleziona i zidentyfikowana przez zespół PTPNoZ.

07-02-2017

    
Aktualizacja (luty 2017) dotyczy nowych: jaskiń w masywie Gęsiej Szyi, Jaskini Kokonowej, Okna w Ciemniaku i Meandra w Małołąckim Siodle oraz Jaskini Mysiej - pod Raptawicą, Systemu Jędrusiowej Dziury i Siwego Kotła.
Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 868 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 133,5 km.
Niestety wciąż nie wiadomo jak traktować jaskinie Kominiarskiego Wierchu, które były tylko wyliczone w publikacji Wiśniewskiego (1988, 1989).

10-04-2016

    
Aktualizacja (kwiecień 2016) dotyczy Jaskini Kasprowej Niżniej, Śnieżnej Studni, połączenia J. Raptawicjiej i Mylnej (System Pawlikowskiego) oraz Czarnej.

16-03-2015

    
Aktualizacja (marzec 2015) dotyczy domiarów w Jaskini Wielkiej Litworowej, Czarnej oraz dopisano Korytarz pod Ciemniakiem.

27-09-2014

    
Aktualizacja (wrzesień 2014) dotyczy Jaskini Hardej, połączenia Jaskini Mylnej z Obłazkową oraz dopisano Szczelinę za Ratuszem. Dzięki temu liczba jaskiń się nie zmieniła.

27-05-2014

    


Aktualizacja (maj 2014) dotyczy Jaskini Zwolińskiego (300 m dł., wcześniej jako Grotka Zwolińskiego), Śnieżnej Studni, jaskiń turystycznych oraz ponad 40 mniejszych jaskiń dopisanych na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego, w wyniku kolejnego etapu inwentaryzacji. Z dodanych jaskiń nie uwzględniono Grotki przy Huciskach (1 m dł.), Kościoła (wielki okap w Ptakowej Turni) oraz "nowych parametrów" Komina w Ździarach.

24-03-2014

    

Aktualizacja (marzec 2014) dotyczy tylko Sowego Kotła i jaskiń pod Sikawką.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 815 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 131 km.

29-09-2013

    

Aktualizacja (wrzesień 2013) dotyczy tylko Śnieżnej Studni.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 814 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 131 km.

31-05-2013

    

Aktualizacja (lmaj 2013) dotyczy Jaskini Goryczkowej, Koprowej Studni, Siwego Kotła i nowych: Jaskini Hardej i Świstaczej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 814 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 131 km.

20-02-2013

    

Aktualizacja (luty 2013) dotyczy kolejnych domiarów w Jaskini Czarnej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 813 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 130 km.

30-11-2012

    


Aktualizacja (listopad 2012) dotyczy Jaskini Czarnej i nowej Szczeliny Miętusiej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 813 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 129,5 km.

21-03-2012

    


Aktualizacja (marzec 2012) dotyczy Siwego Kotła i dwóch niewielkich jaskiń w Ździarach.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 812 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 129,5 km.

21-06-2011

    


Aktualizacja (grudzień 2011) dotyczy trzech nowych jaskiń z gawrami w Dolinie Jaworzynki i Roztoki oraz odkryć w Śnieżnej Studni i Jaskini Poszukiwaczy Skarbów.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 810 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 129,5 km.

21-06-2011

    
Aktualizacja (czerwiec 2011) dotyczy wielu jaskiń, bo wynika z powstania nowej strony oraz odkrycia trzech niewielkich jaskiń w Dolinie Kościeliskiej.

Zmiany dotyczą jaskiń: Rybiej, Małej, Mysiej, Dziury nad Raptawicką I i II, Dziury nad Mylną, Zimnej, Okien Zbójnickich Niżnich i Wyżnich, Zamczyska Niżniego i Wyżniego, Miętusiej, Małej w Mułowej oraz Systemu Wielkiej Śnieżnej.

Więcej szczegółów na: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/jaskinie_polski/

W niniejszym zestawieniu nie uwzględniono wszystkich wyników ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego ze względu na częściową nieaktualność i błędy.Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 807 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 129 km.

13-04-2011

    
Aktualizacja (kwiecień 2011) dotyczy odkryć w Jaskini Czarnej i "zapomnianej" jaskini w Dolinie Tomanowej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 804 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 127,5 km.


30-09-2010

    
Aktualizacja (wrzesień 2010) dotyczy odkryć w Jaskini Magurskiej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 803 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 127 km.


05-04-2010

    
Aktualizacja (kwiecień 2010) dotyczy odkryć w Siwym Kotle, J. Śpiących Rycerzy i Dolinie Tomanowej.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 803 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 127 km.

28-02-2009

     Aktualizacja (luty 2009) jest w dużej mierze podsumowaniem zeszłego roku i jest dosyć bogate: Siwy Kocioł przekroczył 800 m, Kamienne Mleko zmierzono na długości 390 m, a Dmuchawę - 130 m. Domierzono Gawrę i zinwentaryzowano 16 mniejszyuch obiektów. Większość z nich znaleziono w Dolinie Tomanowej, w związku z tym wydzielono je w osobnej podstronie.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 800 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 126 km.

07-11-2008

    Aktualizacja (listopad 2008) dotyczy jednej, za to nowej i dużej jaskini. Jest to Siwy Kocioł (720 m dł, 295 m gł.) eksplorowany przez Speleoklub Tatrzański.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 785 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 125,5 km.

23-09-2008

    Aktualizacja (wrzesień 2008) dotyczy najnowszych odkryć w Śnieżnej Studni, gdzie odkryto dalsze 300 m. W ten sposób jaskinia przekroczyła długość 12 km.
Ponadto z listy skreślono Dziurę pod Lodową Małołącką II, która stała się dolnym (obecnie niedrożnym) otworem Lodowej Małołąckiej.


Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 781 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 125 km.

29-02-2008

    Aktualizacja (luty 2008) dotyczy najnowszych odkryć w Jaskini Małej, która osiągnęła długość 3760 m i głębokość 555 m oraz odkrycia lub zinwentaryzowania dwóch jaskiń w Zagonnej Turni i dziewięciu obiektów w masywie Żaru, z których najdłuższy ma 38 m. (Jak się okazało Okap z Półką i Schron z Kijem, to ten sam obiekt opisany przez różne zespoły.)

    Poza tym wciąż tajemnicą są owiane najnowsze odkrycia w Wielkiej Litworowej, tudzież Śnieżnej,... w dodatku podobno gdzieś w Tatrach puściła wielka dziura... - czekamy na choćby "niusy".

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 782 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 125 km.

30-10-2007

   W Tatrach znów ubył kolejny obiekt jaskiniowy!
Aktualizacja (październik 2007) dotyczy odkryć w Jaskini Ziobrowej i połączenia jej z Jaskinią pod Niżnią Zbójnicką Turnią. W ten sposób powstał "system" o długości 160 m.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 771 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 124 km.24-07-2007

   Aktualizacja (czerwiec 2007) dotyczy stwierdzenia połączenia Jędrusiowej Dziury z Jaskinią przy Jędrusiowej Dziurze. Autor notatki w Jaskiniach nr 47 nie podaje szacowanej długości opisanego systemu, zatem pozwoliłem sobie zsumować długości obu obiektów i powstałą sumę zaokrąglić do 200 metrów, bo opis wskazuje, że jaskinia jest wyraźnie dłuższa od prostej sumy.
   Czekamy na kartograficzne udokumentowanie powstałego systemu.
   Co ciekawe, w związku z faktem "łączenia" obiektów, jaskiń w Tatrach ubywa...

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 772 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 124 km.

13-04-2007

   Aktualizacja (kwiecień 2007) dotyczy Jaskini Poszukiwaczy Skarbów, której długość wzrosła o połowę na skutek domiarów "zapomnianych partii".
Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 773 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 124 km.

01-02-2007

   Najnowsza aktualizacja dotyczy przede wszystkim Śnieżnej Studni, którą poznano na długości 11 750 m i tym samym stała się ona drugą pod względem długości w Polsce.
Do listy jaskiń Wąwozu Kraków dopisano 11 obiektów, z których najdłuższy ma 25 metrów.
Ponadto spis zaktualizowano w oparciu o wydane w 2006 roku Zestawienia jaskiń TPN.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 773 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 124 km.

21-09-2006

   

Najnowsza aktualizacja dotyczy Systemu Wielkiej Śnieżnej, w której osiągnięto długość 23 619 metrów.

Z zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 763 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 123 km.

   Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna. Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.

14-01-2006

   Najnowsza aktualizacja dotyczy dwunastu niewielkich obiektów zinwentaryzowanych w Wąwozie Kraków.

Z zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 764 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 122,5 km.

   Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna. Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.

15-11-2005

   Najnowsza aktualizacja dotyczy tylko jednej jaskini, ale za to są to duże liczby - System Wielkiej Śnieżnej przekroczył 23 km!

Z zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 752 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 122 km.

Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna. Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.

15-09-2005

   Najnowsza aktualizacja przede wszystkim obejmuje odkrycia w Jaskini Wielkiej Litworowej, a także odkrycia w Zośce-Zagonnej Studni, Pod Wancie, Jaskini z Dolomitami. O odkryciach w Śnieżnej Studni wiemy tylko tyle, że jaskinia ta już dawno przekroczyła 11 km (brak dokładnych danych). Ponadto do spisu włączono dwie, nowe jaskinie: Dziurę w Jatkach (Dolina za Bramką) i Gawra nad Suchą Wodą (Dolina Suchej Wody).

Z zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 752 jaskinie o łącznej długości przekraczającej 122 km.

Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna. Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.

12-01-2005

   Zestawienie powstało na podstawie kolejnych tomów inwentarza jaskiń TPN pod redakcją J. Grodzickiego, artykułów W. W. Wiśniewskiego dotyczących rejonu Kominiarskiego Wierchu i oryginalnych publikacji, uzupełniających i weryfikujących treść inwentarza. Z zestawienia tego wynika, że do końca 2004 roku w Tatrach Polskich udokumentowano 750 jaskiń i schronisk skalnych. W Tatrach Zachodnich znanych jest 721 jaskiń o łącznej długości ponad 120 km, a w Tarach Wysokich 29 obiektów o długości ponad 400 m.
Lista jaskiń będzie na bieżąco uzupełniana i poprawiana. Autorzy będą wdzięczni za wytknięcie wszelkich pomyłek i rozjaśnienie nieścisłości.

20-11-2004

   Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna. W listopadzie b.r. ukazał się kolejny tom Inwentarza Jaskiń TPN. W najbliższym czasie zesawienie zostanie uzupełnione o najnowsze dane oraz o jaskinie pseudokrasowe. Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.