Jaskinie Tatr - zestawienie


Dolina KościeliskaLp. Obiekt jaskiniowy Dł. Den. Głęb. Przew. Wys. Kod.
- - m m -m +m m n.p.m. -
Dolina Kościeliska - zach. zbocze
1 Dziurawiec 22


1025 D-08.01
2 Szczelina przy Dziurawcu 16 6
6 1020 D-08.36
3 Dziura nad Wapiennikiem 14,5


1080 D-08.37
4 Jaskinia nad Mostkiem Niżnia 50


1043 D-08.02
5 Jaskinia nad Mostkiem Wyżnia 25 8,5 1 7,5 1105 D-08.03
6 Szczelina nad Mostkiem 5 1,5
1,5 1160 D-08.22
7 Schron przed Sową I 7,5 2,7
2,7 1034 D-08.32
8 Schron przed Sową II 5


1032 D-08.33
9 Schron przed Sową III 4,5


1038 D-08.34
10 Sowia Jama I 18 9 9
1049, 1050 D-08.42
11 Sowia Jama II 2,5


1059 D-08.43
12 Sowia Jama III 5


1060 D-08.44
13 Zimna Szczelina I 25 7,5
7,5 1132 D-08.38
14 Zimna Szczelina II 15,5 7

1130 D-08.39
15 Zimna Szczelina III 8 4 4
1117 D-08.40
16 Wiciowy Schron 4,5


1120 D-08.41
17 Wielka Szczelina 28 10,5 10,5
1285, 1280 D-08.24
18 Schron pod Kazalnicą 12 5
5 1180 D-08.30
19 Dziura pod Kazalnicą 3


1200 D-08.29
20 Jaskinia Zawaliskowa w Stołach 8


1280 D-08.25
21 Wielka Nyża 9 8

1300 D-08.26
22 Kopalnia Maturka 120 18 18
1228-1240 D-08.35
23 Otwarty Schron 17 7

1315, 1322 D-08.27
24 Dziura w Stołach 3,5


1390 D-08.23
25 Szczelina przy Zawieszonej Skale I 30 13,5
13,5 1390, 1402 E-07.17
26 Szczelina przy Zawieszonej Skale II 9 5

1379, 1384 E-07.18
27 Nisza Zachodnia 7 2 1 1 1377 E-07.19
28 Nisza Wschodnia 4,5 1
1 1366 E-07.20
29 Bańdzioch Kominiarski 9550 562 546 16 1456, 1682 E-07.07
30 Jaskinia Ślimacza 16 8 8
1490 E-07.14
31 Rura Kominiarska 36


1510 E-07.09
32 Jaskinia pod Kapliczką 8,5 3 0,5 2,5 1570 E-07.13
33 Schronisko nad Bramą 6


1310 E-07.49
34 Jaskinia Nowa nad Raptawicką Granią 32 13
13 1560 E-07.21
35 Dziura pod Nową 4,5


1549 E-07.22
36 Tunel Wiatru 4 2,5

1584, 1582 E-07.23
37 Jaskinia Wodna pod Raptawicką Turnią 170 5

1027, 1032 E-08.29
38 Jaskinia Mysia - pod Raptawicą 240 2

1099, 1100 E-08.08, 09
39 Dziura nad Jaskinią Raptawicką I 60 5 2 3 1157 E-08.14
40 Dziura nad Jaskinią Raptawicką II 19


1154 E-08.15
41 System Pawlikowskiego (jaskinia Mylna-Obłazkowa-Raptawicka) 2404 76 22,3 53,7 1098, 1146, 1151 E-08.03, 04, 05
42 Szczelina nad Mylną 12 7
7 1141 E-08.13
43 Sokole Okno 6


1200 E-08.28
44 Dziura nad Mylną 25 2,0
2,0 1150 E-08.12
45 Zamulona Dziura 6


1050 E-08.31
46 Dziura pod Mylną 13 4

1074, 1077 E-08.10
47 Jaskinia pod Jaworem 45 11
11 1136 E-08.32
48 Raptawicki Tunelik 3,5 0,5

1217 E-08.37
49 Szczelina nad Żlebem 8 1

1222 E-08.36
50 Jaskinia przy Żlebie 20 2,5

1146 E-08.11
51 Koliba w Smytniej 5,5


1593 E-07.24
52 Jaskinia nad Smytnią 3,5


1640 E-07.16
53 Jaskinia Smytnia 12,5 5,5 5,5
1710 E-07.15
54 Jaskinia w Kosówkach 20 6,5 6,5
1760 E-06.02
55 Jaskinia pod Głazem 8 5 5
1754 E-07.06
56 Szczelina w Smytniej 7 2,5
2,5 1370 E-07.10
57 Schron nad Żlebem 3,5


1370 E-07.11
58 Sarni Schron 3


1560 E-06.06
59 Dziurka od Klucza 8,5


1600 E-07.34
60 Szczelina przed Sową 3


1020 D-08.69
Żleb Żeleźniak
61 Nyża przed Bramą 2,5


1135 E-08.62
62 Żeleźniakowa Brama 8 5

1140, 1145 E-08.49
63 Płaska Komórka w Żeleźniaku 4


1230 E-08.53
64 Omszała Szczelina w Żeleźniaku 4


1225 E-08.52
65 Zasłonięta Szczelina 7


1255 E-08.51
66 Nyża przy Perci 2,5


1460 E-07.33
67 Szczelina w Żlebie z Bramką 2,5


1150 E-08.60
68 Szczelina w Żlebie z Bramką II 3


1145 E-08.56
69 Schron pod Tunelem 4


1250 E-08.57

Komórka przy Dojściu 7 m1450
70 Kominek przy Bańdziochu 5,5 2,5
2,5 1448 E-07.42
71 Trzyotworowy Kominek przy Bańdziochu 5,5 2,5
2,5 1448 E-07.43
72 Nyża pod Bańdziochem 12 6
6 1435 E-07.45
73 Jaskinia w Kociołku pod Bańdziochem 5 2,5
2,5 1425 E-07.46
74 Szczelina przy Bańdziochu 3
3
1450 E-07.44
75 Szczelina przed Bańdziochem 3


1445 E-07.41
76 Schronisko nad Trawersem w Żeleźniaku I 4,5 1
1 1475 E-07.39
77 Schronisko nad Trawersem w Żeleźniaku II 6,5 1
1 1520 E-07.40

Szczelina przy Kociołku Niżnia 4 m1415

Szczelina przy Kociołku Wyżnia 5 m1420
78 Nisza nad Jelenią Percią 9 9 1,5 7,5 1355 E-07.35

Orle Gniazdo 5,5 m1400
Żleb na Spady
79 Nyża nad Prożkiem w Żlebie na Spady 2


1370 E-07.29
80 Jaskinia nad Prożkiem w Żlebie na Spady 12


1375 E-07.25
81 Jaskinia z Mułem 21 2
2 1375 E-07.31
82 Schron z Kołem 19 7
7 1390 E-07.30
83 Jaskinia pod Wiśniakową Jamą 10 4 2 2 1440 E-07.26
84 Wiśniakowa Jama 16 2,5 2,5
1440 E-07.27
85 Schronisko nad Wiśniakową Jamą 6


1445 E-07.28

Schron Tylki 3 m1500

Ciasna Kominiarska 11 m1650

Schron pod Granią 3 m1700
Żleb z Bramkami
86 Tunel w Żlebie z Bramką 15 3,5
3,5 1255 E-08.58
87 Jaskinia pod Bramką 17 6 1 5 1265 E-08.59

Wyżni Tunel 3 m1220
88 Nyża nad Bramką 5,5


1270 E-07.36
89 Schronisko nad Bramką 6,5


1285 E-07.37

Schronisko w Żlebie III 3 m1285

Schron na Rozdzielu 6 m1450
90 Schronisko przy Jeleniej Perci 9 2,5
2,5 1450 E-07.38
Głębowiec
91 Szczelina w Głębowcu 7 6,5
6,5 1280 E-08.50
92 Szczelina na Grzędzie 4,5 1,5 1,5
1220 E-08.54
93 Wnęka na Grzędzie 7 1,5 1,5
1280 E-08.55
94 Nyża ze Znakami 3,5


1270 E-08.74
95 Szczelinka w Głębowcu 2,5


1300 E-08.75
Północne stoki Raptawickiej Grani

Schronisko Bobaka 4 m1300
Raptawicka Turnia

Nyża z Ponorem 3 m1025

Nyża przy Potoku 3 m1025

Schronisko w Kominie Pragera 3 m1180
96 Meanderek nad Mylną 9


1130 E-08.61

Dziura pod Obłazkową 6 m1070
Dolina Smytnia
97 Nyża w Smytniej 4


1130 E-08.63
98 Szczelina w Uwozisku 6,5


1230 E-07.48
99 Szczelina przy Gładkim Żlebie 15 9,5
9,5 1250 E-07.47
100 Korytarzyk w Czarnych Turniach 6


1300 E-07.32
101 Komórka nad Smytnią 8,5 1,5
1,5 1780 E-06.09
102 Szczelina w Grani II 3,5 1,5 1,5
1765 E-06.13
103 Kominki w Panienkach Smytniańskich 4,5 1,5
1,5 1210 F-07.01
104 Szczelina w Panienkach Smytniańskich 3,5 2
2 1220 F-07.02

Szczelina w Tylkowej Czubie 5 m1780

Szczelina w Tylkowej Czubie II 4 m1780

Schronisko w IV Rzędzie 5 m1450

Szczelina nad Sarnim Schronem 3 m1600
Dolina Kościeliska - wsch. zbocze
105 Tatowa Szczelina 3,5 3,5 3,5
1005 C-09.01
106 Jaskinia w Małym Krakowie 12 2,5
2,5 990, 992 C-08.01
107 Jaskinia Mroźna 773 41,5 5,5 36 1100, 1112 D-08.07
108 Jaskinia Zakopiańska 46 12 11 1 1350 D-09.01
109 Jaskinia przy Sikawce 10


1305 D-09.02
110 Schron w Piecu 3


1465 D-10.02
111 Komora w Okręcie 12 8
8 1108 D-08.50
112 Nisza z Jaworem 10,5


1075 D-08.49
113 Szczelina za Okrętem I 13,5 3,5 3,5
1109 D-08.46
114 Szczelina za Okrętem II 11


1118 D-08.47
115 Szczelina za Okrętem III 3,5


1118 D-08.48
116 Wąska Szczelina 5,5


1100 D-08.53
117 Schron ze Świeczką 4,5


1108 D-08.52
118 Jaskinia Goryckiego 16 3,5 3,5
1057 D-08.05
119 Schron pod Jaskinią Goryckiego 6


1047 D-08.20
120 Jaskinia Między Żleby 19


1101 D-08.06
121 Szczelina pod Tunelem Pawlikowskiego 10


1098 D-08.51
122 Korytarz do Naciekowej 10,5 6 6
1190 D-08.04
123 Schron przy Naciekowej 11


1199 D-08.54
124 Jaskinia Naciekowa 1210 97 62 35 1188, 1199, 1180 D-08.14
125 Jaskinia Zimna 5420 176 20 156 1120, 1260 D-08.08
126 Szczelina nad Zimną 6


1156 D-08.19
127 Zbójnicka Nyża 15 3,5

1186, 1182 D-08.16
128 Jaskinia Trójotworowa 18 8
8 1168 D-08.17
129 Lejek 4,5 1,5 1,5
1180 D-08.21
130 Jaskinia pod Ostrewką 15 6,5
6,5 1210, 1212 D-08.15
131 Przelot 9


1223 D-08.11
132 Okna Zbójnickie Niżnie 160 14,5 2,5 12 1227 D-08.09
133 Dziura pod Oknem 33 9
9 1215, 1224 D-08.12
134 Jaskinia Balkonowa 22


1231 D-08.13
135 Korytarz z Różą 9


1230 D-08.28
136 Dziurawa Koleba 4,5


1135 D-08.45
137 Jaskinia Krwawego Nosa 14 4
4 1190 D-08.18
138 Okno Zbójnickie Wyżnie 13,5 9,0

1274, 1283 D-08.10
139 Żwirowa Dziura Niżnia 12


1244 D-09.06
140 Schron Między Żwirowymi Dziurami 2


1245 D-09.07
141 Żwirowa Dziura Wyżnia 9,5


1246 D-09.05
142 Dziura w Organach V 4,5


1280 D-09.12
143 Jaskinia Zamczysko Niżnie 58 9,5 2,5 7,0 1208 D-08.58
144 Okno w Zamczysku 9 8

1206, 1198 D-08.60
145 Jaskinia Zamczysko Wyżnie 38 10,5
13,5 1218, 1228 D-08.59
146 Dziura w Organach IV 6,5 5
5 1319 D-09.08
147 Dziura w Organach VI 7


1050 D-08.55
148 Bardzo Niska Nyża 3


1090 D-08.57
149 Jaskinia pod Murem 14 4,5 4,5
1130 D-08.56
150 Nyża z Dzięglem 4


1200 D-08.61
151 Szczelina z Mostkiem 9,5 7
7 1218 D-08.62
152 Dziura w Organach I 8 3
3 1430 D-09.11
153 Dziura w Organach II 5


1410 D-09.10
154 Dziura w Organach III 3


1256 D-09.09
155 Dziura w Organach VII 7,5 1 1
1065 D-08.31
156 Jaskinia Czarna 7247 303,5 241,5 62 1326, 1294, 1404 E-09.12
157 Dziura w Ździarach 6 2,5
2,5 1490 E-09.27
158 Nyża w Żdziarach 5


1600 E-09.28
159 Jaskinia Wodna pod Pisaną 450 5

1023, 1024, 1028 E-08.20
160 Wyzior 24 8
8 1045 E-08.21
161 Jaskinia Wodna przy Pisanej 20


1028 E-08.30
162 Dziura w Czerwonym Groniku 7 3
3 1228 B-09.18
163 Schron w Małym Reglu 4,5


1039 B-09.17
164 Schron w Organach 6,5


1340 E-09.50
165 Komin w Ździarach 4,5 4,0
4,0 1500 E-09.49
166 Szczelina w Czerwonym Groniku 6,5 3
3 1207 B-09.19
Żar
167 Mała Szczelina 6


1087 E-08.26
168 Jaskinia Ziobrowa 160 17
17 1104, 1107 E-08.25, E-08.27
169 Nyża nad Ziobrową 5


1134 E-08.43
170 Dziura nad Głazem 7


1111 E-08.42
171 Nyża za Załomem 5


1127 E-08.44
172 Zbójnicki Korytarzyk 11 3
3 1154, 1157 E-08.39
173 Zbójnicka Szczelina 15 6,5
6,5 1160, 1163 E-08.40
174 Jaskinia Mała pod Zamkiem 16


1186 E-08.23
175 Szczelina pod Niżnią Zbójnicką Turnią 18 5,5 5,5
1180 E-08.24
176 Dzwonnica 20


1225 E-08.16
177 Jaskinia za Smrekiem 80 10 8 2 1226 E-08.02
178 Dziura w Ścianie 19 2
2 1298 E-08.22
179 Szczelina w Ścianie 4,5 0,5
0,5 1299 F-08.02
180 Jaskinia Przeziorowa 420 17,5 12 5,5 1229 F-08.01
181 Jaskinia w Żarze 11,5


1240 F-08.03
182 Dziura za Modrzewiami 5,5


1255 F-08.04
183 Szczelina przy Mostku 4


1056 E-08.41
184 Szczelina nad Ponorem 5 2 2
1157 E-08.45
185 Krowi Tunel 16


1042 E-08.64
186 Nasza Dziura 4


1185 E-08.38
187 Schron pod Zbójnicką Turnią 3,5 1,4 1,4
1200 E-08.66
188 Okap z Półką (Schron z Kijem) 4 7

1220 E-08.35
189 Jaskinia Ciepła 19 5,4 5,4
1350 F-08.06
190 Schron pod Przeziorową 6


1120 F-08.05
191 Ziobrowy Schron 10 0,5

1105 E-08.65
192 Kuński Schron 6,5 0,5 0,5
1150
193 Okap w Ździarach 4


1440 E-09.48
194 Dziura w Ździarach Wyżnia 5 3
3 1500 E-09.48
195 Okno pod Sikawką 3,5 1
1 1310
196 Schron w Żlebie Goryckiego 2,5


1049 D-08.63
197 Dziurka w Organach 3


1030 D-08.64
198 Schron nad Progiem 3,5


1025 D-08.65
199 Schron nad Doliną 3,5


1035 D-08.66
200 Nisza w Organach 3


1080 D-08.67
201 Nisza w Organach II 3


1067 D-08.68

Razem 30383

Kursywa - brak dokumentacji kartograficznej - pominięte w statystykach

Literatura:
 • Filar F. 2008. Schron z Kijem. Dewiator 20: 26.
 • Filar F. 2009. Nowy plan Jaskini Mylnej. Jaskinie 56: 22-23.
 • Filar F. 2014. Powtórne pomiary jaskiń udostępnionych turystycznie w TPN. Jaskinie 74: 8.
 • Filar F. 2015. System jaskiń Pawlikowskiego. Jaskinie 79-80: 44-45.
 • Grodzicki J. [red.] 1993. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. PTPNoZ - Warszawa. 1-166 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 1993. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. PTPNoZ - Warszawa. 1-194 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 1995. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wielkie jaskinie Doliny Kościeliskiej. PTPNoZ - Warszawa. 1-142 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2004. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia. PTPNoZ - Warszawa. 1-204 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2006. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zestawienia. PTPNoZ - Warszawa. 1-100 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2016. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia II. PTPNoZ - Warszawa. 1-274 ss.
 • Grodzicki J. 2018. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zestawienia i wykazy. PTPNoZ - TPN. Warszawa. 1-102 ss.
 • Gruszka P. 2000. Dziura w Czerwonym Groniku. Dewiator 16: 11.
 • Janczy Ł. 2002. Krowi Tunel. Dewiator 18: 11.
 • Janczy Ł. 2002. Nasza Dziura. Dewiator 18: 11.
 • Kuryłowicz M. 2010. Nieudane "obejście" Colorado. Jaskinie 61: 6.
 • Nowak J. 2001. Eksploracja w ... Mroźnej. Jaskinie 22: 7.
 • Nowak J. 2004. Jaskinia Mroźna. Jaskinie 34: 10.
 • Nowak J. 2007. Jaskinia Ziobrowa. Jaskinie 48: 32-33.
 • Nowak J. 2007. Żar 2007. Jaskinie 49: 26-29.
 • Nowak J. 2008. Między Kościeliską a Ciemniakiem. Jaskinie 53: 23-27.
 • Nowak J. 2011. Dolina Kościeliska 2010. Jaskinie 62: 27-28.
 • Nowak J. 2011. Ździary. Jaskinie 65: 30.
 • Nowak J. 2012. Z archiwum "J" cz. V. Białe plamy w Jaskini Czarnej. Jaskinie 67: 20-22.
 • Nowak J. 2012. Z archiwum "J" cz. VI. Jaskinia Czarna 50 lat później. Jaskinie 69: 29-30.
 • Nowak J. 2013. Z archiwum "J" cz.VII - Sikawka. Jaskinie 73: 27-28.
 • Nowak J. 2014. Jaskinia Czarna - Studnia pod Kałużą. Jaskinie 77: 30.
 • Nowak J. 2015. Jaskinia Czarna - jeszcze 275 m. Jaskinie 81: 27-29.
 • Nowak J. 2016. Jaskinia Mysia - pod Raptawicą. Jaskinie 82: 30-31.
 • Nowak J. 2017. Jaskinia Zimna - Kominy pod Syfonem. Jaskinie 86: 31-33.
 • Nowak J. 2017. Dziura nad Jaskinią Raptawicką I. Jaskinie 88-89: 51-53.
 • Uhman A., Baryła J., Gradziński M. 2003. Schron w Małym Reglu - Nowa jaskinia w Tatrach. Jaskinie 32: 25.
 • Wiśniewski W. W. 1988. Jaskinie Masywu Kominiarskiego Wierchu. Eksplorancik 2-3: 27-35.
 • Wiśniewski W. W. 1989. W Masywie Kominiarskiego Wierchu. Eksplorancik 1-3: 30-31.
 • Wojtoń A. 2001. Jaskinia Mysia i Dziura nad Mylną. Jaskinie 25: 5.
 • Wojtoń A. 2004. Remanent w Mylnej. Jaskinie 35: 6.
 • http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/jaskinie_polski/