Jaskinie Tatr - zestawienie


Dolinki RegloweLp. Obiekt jaskiniowy Dł. Den. Głęb. Przew. Wys. Kod.
- - m m -m +m m n.p.m. -
Dolina Lejowa
1 Szemrzący Schron 3


1570 D-06.03
2 Suchy Biwak 70 18
18 1695 E-07.02
3 Schron przy Suchym Biwaku 14 2 1,5
1692, 1690 E-07.08
4 Jaskinia Mechata 66 18 2,5 15 1710 E-07.03
5 Jaskinia Lejowa Wyżnia 97 18 0,5 17,5 1730, 1721 E-07.04
6 Awen Odpękniętych Nacieków 13 9 9
1708, 1717 E-07.01
7 Lejowa Szczelina 7,5 3,5 2,5 1 1730 E-06.07
8 Schron nad Lejową 14 2,5
2,5 1745 E-07.12
9 Jaskinia Skośna 28 5,5

1764 E-06.01
10 Tylkowa Szczelina 98 25 25
1750, 1738, 1736 E-07.05
11 Schron Wschodni pod Kufą 3


1550 D-06.14
12 Nisza przy Szemrzącym Schronie I 4


1567 D-06.15
13 Nisza przy Szemrzącym Schronie II 3,5


1573 D-06.16
14 Szczelina pod Skośną 4 2
2 1750 E-06.10
15 Szczelina w Grani I 10 5 5
1770 E-06.11
16 Szczelina ze Śniegiem 24 7,5 7,5
1745 E-06.12

Schronisko przy Szemrzącym Schronie 3 m1575

Dziura w Osuwisku 12 m
3

1650

Jaskinia nad Kufą 16,5 m
8 8
1780

Szczelina w Grani 30 m
15 15
1780

Szczelina z Piaskiem 3 m1750
17 Dziura nad Zabijakiem I 3,5


1325 D-07.01
18 Dziura nad Zabijakiem II 10 1
1 1325 D-07.02
19 Nyża pod Jaskinią w Kosówkach 3


1750 E-06.15
Staników Żleb
1 Dziura Stanikowa Niżnia 17


1120 B-09.03
2 Dziura Stanikowa Wyżnia 13


1131 B-09.04
Mały Żlebek
1 Schron w Małym Żlebku 3


950 A-12.03
2 Schronisko w Małym Żlebku 3


1025 A-12.01
Dolina za Bramką
1 Jasiowy Schron 2,5


1035 A-12.02
2 Dziura w Jatkach 3,5


1330 B-12.10
3 Schronisko w Dolinie za Bramką 9 5,5
5,5 1180 B-12.11
4 Jasiowa Nyża 3,8


1040 A-12.04
Dolina Strążyska
1 Szczelina w Żlebie Kirkora 5,5 4

1330 D-13.04
2 Nyża pod Brzózką 4


1370 D-13.05
3 Mała Dziura Giewontowa 3 0,5
0,5 1290 C-13.05
4 Kozia Grota 7,5


1745 D-13.01
5 Dziura nad Doliną Strążyską 34 14
14 1380 C-13.02
6 Nyża Giewontowa 3,5


1383 C-13.03
7 Kominek Giewontowy 14,5 12 6 6 1410 C-13.04
8 Jaskinia Juhaska 23 16

1570 D-14.01
9 Schron za Irgą 4


1080 B-13.01
10 Dziura w Czarnej Turni I 5,5 1,5 1,5
1278 C-12.01
11 Dziura w Czarnej Turni II 4,5


1282 C-12.02
12 Dziura w Czarnej Turni III 6 0,5
0,5 1284 C-12.03
13 Dziura w Czarnej Turni IV 5,2 4,9
4,9 1260 C-12.04
14 Tunel w Jatkach 6 3,5
3,5 1370 B-12.01
15 Okno w Jatkach I 3


1370 B-12.02
16 Okno w Jatkach II 3


1370 B-12.03
17 Jaskinia w Jatkach 6 0,5 0,5
1360 B-12.04
18 Kominek w Jatkach 5,5 5
5 1365 B-12.05
19 Nisza w Jatkach 6 1,5
1,5 1315 B-12.06
20 Dziurawa Nisza w Jatkach 17


1305 B-12.07
21 Komora w Jatkach 8,5 1 1
1190 B-12.08
22 Nyża przy Jatkach 3


1320 B-12.09
Dolina Ku Dziurze
1 Dziura 175 40,5 15,7 24,7 1002, 1018 B.14.01
2 Dziura Wyżnia-Lisia Jama 160 14 11 3 1035, 1040 B-14.02,03
3 Schron nad Dziurą Wyżnią 3,5 2
2 1040 B-14.05
4 Nyża za Półką 2,5


1045 B-14.04
Dolina Olczyska
1 Jaskinia Jaszczurowska Wodna 33 3

915 Z-18.01
2 Jaskinia Jaszczurowska Wyżnia 18 4,5 4,5
951 A-18.01
3 Nyża nad Olczyską I 4


1160 C-18.01
4 Nyża nad Olczyską II 3,5 1,5

1124, 1125 B-18.01
Dolina Białego
1 Koleba nad Doliną Białego 3


1180 B-15.01
58 Razem 1110

Kursywa - brak dokumentacji kartograficznej - pominięte w statystykach

Literatura:
 • Filar F. 2002. Schron w Małym Żlebku. Dewiator 18: 9.
 • Filar F. 2002. Jasiowy Schron. Dewiator 18: 9.
 • Filar F. 2002. Schron nad Dziurą Wyżnią. Dewiator 18: 10.
 • Filar F. 2002. Nyża za Półką. Dewiator 18: 10.
 • Filar F. 2005. Dziura w Jatkach. Dewiator 19: 9.
 • Filar F. 2014. Powtórne pomiary jaskiń udostępnionych turystycznie w TPN. Jaskinie 74: 8.
 • Filar F. 2015. Nowa dokumentacja Dziury. Jaskinie 79-80: 43.
 • Filar F. 2017. Tatry. Jaskinie 87: 26.
 • Filar F. 2017. Uzupełnienia z Mnichowych Turni i Doliny Białego. Jaskinie 88-89: 50-51.
 • Grodzicki J. [red.] 1991. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Chochołowskiej i Dolinek Reglowych. PTPNoZ - Warszawa. 1-200 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2004. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia. PTPNoZ - Warszawa. 1-204 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2006. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zestawienia. PTPNoZ - Warszawa. 1-100 ss.
 • Grodzicki J. [red.] 2016. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia II. PTPNoZ - Warszawa. 1-274 ss.
 • Grodzicki J. 2018. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zestawienia i wykazy. PTPNoZ - TPN. Warszawa. 1-102 ss.
 • Wiśniewski W. W. 1988. Jaskinie Masywu Kominiarskiego Wierchu. Eksplorancik 2-3: 27-35.
 • Zwijacz-Kozica B. 1996. Dziury w Czarnej Turni. Dewiator 13: 6-7.
 • Zwijacz-Kozica T. 1995. Dziura. Dewiator 5/11: 8-9.
 • Zwijacz-Kozica T. 1998. Kilka małych dziurek. Dewiator 15: 12-15.
 • Zwijacz-Kozica T., Dudziński K. 1995. Dziura Wyżnia-Lisia Jama. Dewiator 5/11: 7,9.
 • http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/jaskinie_polski/