Jaskinie Tatr - zestawienie


Dolina TomanowaLp. Obiekt jaskiniowy Dł. Den. Głęb. Przew. Wys. Kod.
- - m m -m +m m n.p.m. -
Dolina Tomanowa
1 Szczelina w Tomanowym Grzbiecie I 20 5 5
1777, 1775 F-10.12
2 Grota nad Małą Przełączką 7 4,5 4,5
2000 F-11.18
3 Szczelina nad Tomanową II 12 5,5 5,5
2020 F-11.22
4 Szczelina nad Tomanową I 14 6 4 2 2040 F-11.21
5 Niski Schron nad Tomanową 3


1950 F-11.15
6 Wyżni Okap nad Tomanową 6 3
3 1960 F-11.17
7 Niżni Okap nad Tomanową 4 2
2 1950 F-11.16
8 Grota w Rzędach 4,5 2 2
1995 F-11.12
9 Rzędowa Szczelina 4 1 1
1970 F-11.11
10 Okno nad Tomanową 4,5


1950 F-11.10
11 Schron nad Tomanową 3,5


1950 F-11.09
12 Tomanowy Okap 4


1930 F-11.07
13 Szczelina przy Tomanowym Okapie 4,5 2,5 2,5
1930 F-11.08
14 Dziura w Stole 16 5,5 5,5
1900 G-11.01
15 Jaskinia Zawaliskowa Tomanowa 13,5 3,8 1,3 2,5 1760 F-10.21
16 Mała Szczelina w Tomanowym Grzbiecie 10,5 4

1780 F-10.22
17 Jaskinia Maleńka w Smreczyńskim 5 2,5 2,5
1850 I-09.01
18 Tomanowa Szczelina I 7 2,5
2,5 2005 F-11.19
19 Tomanowa Szczelina II 3,5 1,5 1,5
2004 F-11.20
20 Jaskinia w Smreczyńskim Wierchu 6,5


2003 I-10.01

Razem 153


Literatura:
  • Gradziński M. 2010. Zapomniana jaskinia w Tatrach Zachodnich. Jaskinie 60: 28.
  • Grodzicki J. [red.] 1993. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wąwozu Kraków. PTPNoZ - Warszawa. 1-252 ss.
  • Grodzicki J. [red.] 2016. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uzupełnienia II. PTPNoZ - Warszawa. 1-274 ss.
  • Olejnik E., Kepel A. 1993. Odkrycie nowej jaskini w Tatrach Zachodnich. Wszechświat 95: 20.
  • Nowak J. 2008. Między Kościeliską a Ciemniakiem. Jaskinie 53: 23-27.
  • Nowak J. 2009. Dolina Tomanowa. Jaskinie 57: 30.
  • http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/jaskinie_polski/