Sprawozdanie z Walnego Zebrania KKTJ
z dnia 26.02.2004I. Sprawozdanie z działalności klubu:

1. Stanisław Wasyluk (skarbnik KKTJ) przedstawił sytuację finansową klubu

2. Jakub Nowak (magazynier) przedstawił sytuację magazynu klubowego:
Aktualnie w magazyn jest dobrze wyposażony, w ciągu ostatnich 3 lat więcej sprzętu przybyło, niż ubyło.

3. Jan Kućmierz (szef szkolenia) przedstawił krótko wyniki prowadzonych kursów i szkoleń:
W omawianym okresie odbyły się 2 kursy taternictwa jaskiniowego, po których 12 osób uzyskało karty taternika. Klub wzbogacił się o 2 instruktorów.

4. Działalnośc:
W kraju klub działał gł. Na terenia Tatr, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidów.
Odbyło się tez sporo wypraw zagranicznych, gł. Pod kierownictwem A. Ciszewskiego (Austria oraz inne egzotyczne kraje) i S. Kotarby (gł. Rumunia).II. Wybory

1. Na walnym zebraniu zgromadziło się 25 osób, w tym 24 uprawnionych do głosowania.

2. Absolutorium:

Odchodzącemu Zarządowi udzielono absolutorium stosunkiem głosów:

ZA19
PRZECIW0
WSTRZYMAŁO SIĘ5


3. Wybór prezesa:

Zgłoszono 4 kandydatów, na których głosy rozłożyły się następująco:

Wojciech Sieprawski 15
Jakub Nowak 9
Stanisław Wasyluk 0
Aleksandra Stępień 0


Nowym prezesem KKTJ został   Wojciech Sieprawski


4. Wybór Zarządu:
Zgłoszono 6 kandydatów, na których głosy rozłożyły się następująco
(każdy uprawniony miał prawo zagłosować na maksymalnie 4 osoby):

Jakub Nowak 23
Jan Kućmierz 22
Stanisław Wasyluk 21
Rafał Suski 14
Tomasz Snopkiewicz 10
Andrzej Chwastek 4
głosy nieważne 2


W skład nowego Zarządu (oprócz prezesa) weszli i ukonstutuowali się:

 • J. Kućmierz (v-ce prezes, szef szkolenia),
 • J. Nowak (magazynier),
 • S. Wasyluk (skarbnik),
 • R. Suski (sekretarz),
5. Wybór Komisji Rewizyjnej:

Zgłoszono 5 kandydatów, na których głosy rozłożyły się następująco
(każdy uprawniony miał prawo zagłosować na maksymalnie 3 osoby):

Marcin Czart 19
Tomasz Snopkiewicz 18
Andrzej Chwastek 12
Artur Hojda 11
Mariusz Szot 9
głosy nieważne 1


Nowa Komisja Rewizyjna to:

 • M. Czart
 • T. Snopkiewicz
 • A. Chwastek
6. Wybór Delegatów na Walny Zjazd KTJ PZA:

Delegatami zostali:
 • W. Sieprawski
 • J. Nowak
a ich zastępcami:
 • E. Wójcik
 • J. Kućmierz
7. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PZA
Delegatami zostali:
 • A. Ciszewski
 • W. Sieprawski (zastępca)
8. Powołano funkcję pomocnika magazyniera, którym został Mirosław Pindel


III. Uchwały i wytyczne

1. Wprowadzono nowy zapis do Regulaminu KKTJ o treści:

"Zarząd w czasie trwania swojej kadencji ma prawo dokooptować maksymalnie dwóch nowych członków Zarządu"

2. Zobowiązano Zarząd do zwołania przynajmniej raz w roku zebrania zarządu otwartego dla wszystkich członków klubu.

3. Głosowano nad wprowadzeniem nowej funkcji w klubie - członka sympatyka.
13 osób opowiedziało się za powołaniem takiej funkcji,
7 było przeciwnych,
2 wstrzymały się od głosu.

Jednocześnie zobligowano Zarząd do przygotowania propozycji statusu członka sympatyka.

4. Zobligowano Zarząd do uregulowania spraw lokalowych.

5. Zobligowano Zarząd do zorganizowania spotkania wielkanocnego

6. Zgłoszono wniosek o zajęcie się biblioteką klubową - brak odzewu.

Sekretarz KKTJ
Rafał Suski

PS.

Na zebraniu nie wspomniano o kilku istotnych rzeczach związanych z naszym lokalem, a wartych przypomnienia:

 • Powierzchnia Klubu zmniejszyła się w wyniku przejęcia starego magazynu przez PTTK
 • Wykonano remont lokalu z inicjatywy W. Sieprawskiego
 • Klub wzbogacił się "romantyczne" oświetlenie z inicjatywy T. Snopkiewicza
 • Zostały skatalogowane książki klubowe przez T. Snopkiewiczaregulamin KKTJ
Zarząd