ZARZĄD
od 24 marca 2016
Management
Krzysztof Kukułka Prezes
Chairman
furek2 (10 kB)Michał Ciszewski

Stanisław Wasyluk Szef szkolenia
Chief of instruction
Wojciech Sieprawski Skarbnik
Treasurer
Przemysław Styrna Magazynier
Storekeeper


Sekretarz
Secretary
Komisja Rewizyjna
Board of Control
sylwia1 (9 kB)Sylwia Gołosz
florek1 (38 kB)Florian Małek
Tomasz Snopkiewicz
STATUT
Zarząd
Poprzedni Zarząd   2013-2016
Przed-poprzedni poprzedni Zarząd   2010-2013
Przed-przed-poprzedni Zarząd   2007-2010
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Strona główna