W każdy czwartek można zobaczyć jak wygląda klub i dowiedzieć się o kursie - zapraszamy w godzinach 19.30 - 20.00

Spotkanie organizacyjne: 17 października 2018 godzina 19.30


Informacje i Zapisy e-mail:szkolenie@kktj.pl
lub w siedzibie klubu: czwartki 19:30-20:30ewentualne pytania: Staszek tel.:tel-przemo (7 kB)
ewentualne pytania: Przemek tel.:tel-przemo (7 kB)

KURS TATERNICTWA JASKINIOWEGO - i Ty możesz zostać GROTOŁAZEM

    KURS TARERNICTWA JASKINIOWEGO
    Jednym z kierunków działania Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego jest działalność szkoleniowa, polegająca na organizowaniu kursów taternictwa jaskiniowego.
    W trakcie kursu młodzi adepci grotołażenia zapoznają się z technikami bezpiecznego pokonywania pionowych jaskiń, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej.
    Po kursie część z tych osób zapisuje się do klubu i aktywnie uczestniczy w klubowych przedsięwzięciach, jakimi są działalność tatrzańska czy zagraniczna.    Jak nie od dziś wiadomo, taternictwo jaskiniowe nie zaczyna i nie kończy się tylko na bezpiecznym i sprawnym poruszaniu się po linie.
    Program kursu obejmuje bardzo szeroki zakres wiadomości związanych z działalnością w jaskiniach. W trakcie wykładów poruszana jest bardzo różnorodna tematyka. Począwszy od ogólnych wiadomości o taternictwie jaskiniowym w Polsce, poprzez wszystkie techniczne aspekty stosowania sprzętu, poruszania się po linie czy w skale, logistykę, ochronę przyrody, pierwszą pomoc, topografię, geologię, miernictwo, historię a kończąc na kwestii partnerstwa i odpowiedzialności za członków zespołu w górach, czy w trakcie akcji jaskiniowych.
    Dla wielu osób kurs jest początkiem wielkiej przygody z tajemniczym, fascynującym ale i groźnym światem jaskiń. Dla niektórych „zarażonych” tą pasją jest to przygoda która trwa całe życie.
    Kurs taternictwa jaskiniowego to szkolenie trwające około roku - (zazwyczaj 10 miesięcy), podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
    Część teoretyczna obejmuje cykl około 24 wykładów. Wykłady prowadzone są w lokalu klubu raz w tygodniu w godzinach wieczornych.


Część praktyczna podzielona jest na następujące etapy:


ETAP I - 8 do 10 dni szkoleniowych. Skały podkrakowskie/Szkoła Aspirantów PSP. Listopad-Styczeń.
 • Nauka wiązania węzłów stosowanych w taternictwie jaskiniowym i taternictwie z omówieniem zasad ich wiązania, zalet i wad, oraz warunków stosowania
 • Wychodzenie i zjazd po linie z zastosowaniem przyrządów stosowanych w taternictwie jaskiniowym i różnych technik
 • Poręczowanie odcinków pionowych i poziomych, pokonywanie przepinek, odciągów, łączenie lin w zjeździe, pokonywanie trawersów, zakładanie tyrolek i zjazdów kierunkowych, łączenie lin w punkcie
 • Wycofy ze ściąganiem liny za sobą, poręczowanie od dołu, wstęp do technik wspinaczkowych (wiązanie się liną do uprzęży jaskiniowej, asekuracja, komendy, wpinanie liny w przeloty, obsługa półwyblinki i przyrządów asekuracyjno-zjazdowych)
 • Wyjazd do jednej z pionowych jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Wyjazdy w systemie weekendowym.


ETAP II - Zimowy obóz tatrzański - 5 do 6 dni szkoleniowych - Tatry. Luty-Marzec.
 • Przejście minimum 3 jaskiń tatrzańskich w warunkach tatrzańskiej zimy
 • Posługiwanie się czekanem i użycie raków w trakcie podchodzenia, schodzenia i trawersowania zboczy śnieżnych
 • Nauka hamowania upadków na stromych zboczach śnieżnych z użyciem czekana
 • Mini kurs lawinowy: (obsługa lawinowego ABC, poszukiwania partnerskie na lawinisku, odkopywanie zasypanego, gra lawinowa)
 • Elementy asekuracji w terenie śnieżno-lodowym
Zajęcia odbywają się w Tatrach i trwają minimum 5 dni. Wyjazdy w systemie weekendowym.


ETAP III - Autoratownictwo, Techniki Awaryjne, Miernictwo, Wspinanie zespołowe - 10 dni szkoleniowych - skały podkrakowskie. Kwiecień-Czerwiec.
 • Autoratownictwo (2 dni) - uwalnianie poszkodowanego wiszącego w przyrządach do zjazdu ( luzowanie Shunta, odcinanie Lonży ) i do wychodzenia ( metoda przeciwwagi i Croll w Croll ). Przejazd z poszkodowanym przez przepinki i przez węzeł.
 • Techniki awaryjne (1 dzień) - konstruowanie uprzęży (z taśmy, liny), stosowanie węzłów zaciskowych do wychodzenia po linie, zjazd w kluczu, wychodzenie na jednym przyrządzie, użycie węzła garda, zjazd w półwyblince i blokowanie flagowym, zjazd przez przepinki bez Shunta.
 • Miernictwo (2 dni) - Opracowywanie dokumentacji kartograficznej jaskiń. Pomiary w terenie - w wybranej jaskini lub w Kawernach krakowskich, oraz prace kameralne przy opracowaniu pomiarów wyniesionych z jaskini.
 • Wspinanie zespołowe (5 dni) - Ćwiczenia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć pierwszego na linie), wspinanie z asekuracją oddolną na drogach ubezpieczonych oraz na własnej protekcji, elementy autoratownictwa.
Wyjazdy w systemie weekendowym.


ETAP IV - Letni obóz tatrzański - 9 dni szkoleniowych - Tatry. Lipiec-Sierpień.
 • Przejście minimum 5 jaskiń tatrzańskich
 • Szkolenie z ochrony przyrody TPN prowadzone przez pracownika parku
Zajęcia odbywają się w Tatrach. Trwają minimum 8 dni. Wyjazd na 9 dni.


    Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym na kartę taternika jaskiniowego.
    Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uczestnicy kursu otrzymują kartę taternika jaskiniowego uprawniającą ich do działalności w jaskiniach tatrzańskich - oczywiście w oparciu o swój macierzysty klub, lub jakikolwiek inny klub taternictwa jaskiniowego w Polsce.

WYMAGANIA:
 • Kandydaci na kurs powinni posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania taternictwa jaskiniowego wydane przez lekarza sportowego
 • Ukończone 17 lat życia
 • Osoby które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w kursie taternictwa jaskiniowego po przedstawieniu pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów
 • Obecność na zajęciach terenowych obowiązkowa (dopuszcza się jedną nieobecność). W przypadku nieobecności na więcej niż jednych zajęciach, uczestnik kursu jest zobowiązany do nadrobienia zaległych zajęć - na własny koszt (150 zł/dzień szkolenia).
 • Uczestnik kursu zapewnia sobie do jaskini: odzież (kombinezon), obuwie (gumiaki), oświetlenie (latarka czołowa), rękawice.
 • Przed obozem zimowym każda z osób biorących udział w kursie musi posiadać plecak o pojemności min. 75-85 litrów i odpowiednią odzież zimową
 • Przed zajęciami wspinaczkowymi (wiosna) należy zaopatrzyć się w buciki wspinaczkowe
 • Wymagana przyzwoita kondycja i dobra sprawność psycho-fizyczna !!!


CENY:
 • ETAP I - 800 zł
 • ETAP II - 700 zł
 • ETAP III - 600 zł
 • ETAP IV - 400 zł


NALEŻNOŚĆ ZA KURS NALEŻY WPŁACAĆ:
Przelewem na konto KKTJ KURS
mBank, nr: 91 1140 2004 0000 3102 7498 1357
W tytule przelewu należy wpisać - Kurs Taternictwa Jaskiniowego, etap..., Imię i Nazwisko.


W CENIE KURSU ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • Fachową obsługę (licencjonowani instruktorzy PZA) - patrz KADRA SZKOLENIOWA
 • Sprzęt niezbędny do pokonywania pionowych jaskiń (kask, uprząż, lonże, pętle do strzemienia, Croll, Ascension, Pantin, Simple, Shunt, szpejarka na sprzęt)
 • Ubezpieczenie grupowe NNW do kwoty 20000 na czas trwania obozów tatrzańskich.


W CENĘ KURSU NIE SĄ WLICZONE
 • Dojazdy
 • Noclegi
 • Ubiór i oświetlenie do jaskini


UWAGI I ZAPYTANIA
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące kursu należy kierować pod adres:
szkolenie@kktj.pl


ORGANIZATOR:
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego Stowarzyszenie
30-058 KRAKÓW, ul. Lea 75/2
NIP 677-237-83-68, KRS 0000481302
www.kktj.pl, e-mail: kktj@kktj.pl


ZAPISY NA KURS: Należy zgłaszać się meilowo na adres szkolenie@kktj.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.