ZARZĄD


 • Prezes - Marcin Czart
 • V-ce Prezes - Jan Kućmierz (Szef wyszkolenia)
 • Sekretarz - Ewa Kotarba
 • Skarbnik Stanisław Wasyluk
 • Magazynier - Kuba Nowak

  Komisja Rewizyjna


 • Andrzej Ciszewski
 • Stanisław Kotarba
 • Marta Salamon


  Zarząd
  Poprzedni Zarząd
  Przed-poprzedni Zarząd
  Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
  Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
  Strona główna