ZARZĄD
od 22.02.2007
Management
Wojciech SieprawskiPrezes
Chairman
Marcin Czart V-ce prezes
Vice-chairman

Szef szkolenia
Chief of instruction
Jakub NowakMagazynier
Storekeeper
Stanisław WasylukSkarbnik
Treasurer
Michał PawlikowskiSekretarz
Secretary
Jan Kućmierz
Marcin Urban
Komisja Rewizyjna
Board of Control
Tomasz Snopkiewicz
Wojciech Wojtaszek
Michał Romański
Zarząd
Poprzedni Zarząd
Przed-poprzedni Zarząd
Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Strona główna