ZARZĄD
(do 22.02.2007) Management
Wojciech SieprawskiPrezes
Chairman
Jan KućmierzV-ce prezes
Vice-chairman
Jakub NowakMagazynier
Storekeeper
Stanisław WasylukSkarbnik
Treasurer
Rafał SuskiSekretarz
Secretary
Komisja Rewizyjna
Board of Control
Marcin Czart

Szef szkolenia
Chief of instruction
Tomasz Snopkiewicz
Andrzej Chwastek
Zarząd
Poprzedni Zarząd
Przed-poprzedni Zarząd
Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Strona główna