ZARZĄD
od 04.02.2010
Management
Wojciech SieprawskiPrezes
Chairman
Jakub Nowak
Stanisław WasylukSzef szkolenia
Chief of instruction

Skarbnik
Treasurer
Jan Kućmierz
Marcin Urban
Komisja Rewizyjna
Board of Control
Andrzej Ciszewski
Tomasz Snopkiewicz
Michał Romański
Zarząd
Poprzedni Zarząd
Przed-poprzedni Zarząd
Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Strona główna