ZARZĄD
od 31 stycznia 2013
Management
Krzysztof Kukułka Prezes
Chairman
Jakub Nowak V-ce prezes
Vice-chairman

Stanisław Wasyluk Szef szkolenia
Chief of instruction
Wojciech Sieprawski Skarbnik
Treasurer
Przemysław Styrna Magazynier
Storekeeper


Sekretarz
Secretary
Michał Ciszewski
Komisja Rewizyjna
Board of Control
Marcin Urban
Rafał Suski
Tomasz Snopkiewicz
Zarząd
Poprzedni Zarząd
Przed-poprzedni Zarząd
Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Strona główna