Dürrkar 2012Dürrkar 2012
Przemysław Styrna

     W dniach 28.07 do 25.08 odbyła się kolejna wyprawa Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Leoganger Steinberger.
Głównym celem tegorocznej wyprawy była działalność powierzchniowa i kontynuacja eksploracji jaskiń odkrytych w ubiegłym roku w kotle Hochgrub, oraz dalsza działalność w systemie Tropik-Ćwiartka (Tropik-Viertel Höhle) w Dürkarze.
W Ćwiartce (Viertel Höhle) już w czasie pierwszego biwaku osiągnęliśmy zostaje kolejny syfon, już 4, tym razem na głębokości -777m. W związku z tym przeprowadzono reporęcz do poziomu -150m.
W jaskini jaskini Tropik Höhle kontynuowano eksplorację partii za oknem w Studni Waldka (-370 m). Udało się dojść nad krawędź kolejnej studni o głębokości ok. 50 m (-460 m).
Działalność powierzchniowa prowadzona była wyłącznie w kotle Hochgrub w szczególności w jego centralnej części oraz niektórych otaczających go ścianach.
Łącznie działaliśmy w ponad 30 jaskiniach. Najgłębszą z nowo odkrytych okazała się Brückenschacht, gdzie został osiągnięty ciasny meander na głębokości -110 m.
W trakcie wyprawy okazało się, że głównym celem eksploracji Hochgrub'ie stała się Jaskinia z Paprotką (Schacht mit dem Farn), którą wyeksplorowano w ubiegłym roku do poziomu -170 m. Tym razem ciąg studni (w tym największą studnią w Hochgrub'ie 180m. głębokości) doprowadził nas do ciasnej szczeliny na głębokości -435 m, niestety bez możliwości dalszej eksploracji. W rezultacie zostało przeprowadzone reporęczowanie tej jaskini.
Podjęliśmy również próbę kontynuacji eksploracji w jaskini Piwnica Heidi (-100 m), gdzie w ubiegłym roku została przerwana eksploracja, ale w tym roku otwór był zamknięty przez korek śnieżny.
Sumarycznie w trakcie wyprawy zostało wyeksplorowane 1300 m nowych ciągów.

    W wyprawie udział wzięli: Andrzej Ciszewski- kierownik, Michał Ciszewski, Damian Daniłowski, Miłosz Dryjański, Kaja Fidzińska, Filip Filar, Rafał Kardaś, Krzysztof Kukułka, Beata Michalak, Paweł Pawłowski, Mirosław Pindel, Andrzej Porębski, Włodzimierz Porębski, Piotr Słupiński, Tomasz Snopkiewicz, Przemysław Styrna, Stanisław Wasyluk, Ewa Wójcik, Damian Żmuda.

Napisz do autora:

Przemysław Styrna
GaleriaUczestnicy wyprawy dziękują Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA za wsparcie finansowe.    
Lampo 12    
Lampo 10    
Lampo 09    
Lampo 08    
Lampo 07    
Lampo 06    
Lampo 05    
Lampo 04    2 turnus
Lampo 04    1 turnus
Lampo 04    przedrelacja
Lampo 03    Podsumowanie eksploracji w CL-3 do roku 2003
Lampo 03    
Lampo 02    2 turnus
Lampo 02    1 turnus
Lampo 01    2 turnus
Lampo 01    1 turnus
Lampo 00    2 turnus - podsumowanie
Lampo 00    1 turnus
Lampo 99    

Lampo 79    "EVEREST" ŚWIATA WIECZNEJ NOCY
Lampo 79    Rekord w ciemnościach
Lampo 78    Fotografie Krzysztofa Kleszyńskiego z wyprawy Lampo'78Wyprawy - Austria - Leoganger Steinbergre
Strony okolicznych miejscowości:
  • Lofer
  • Saalfelden strony te mają jedną zaletę - pogoda w obozie jest zawsze inna, niż zapowiadana w lokalnej prognozie :)